Nærværende forretningsbetingelser er gældende for brug af services, som ydes af Fysiurgisk Massør, Sportsmassør Jesper Abild Jensen, jesperabild.dk.

CVR nr. 39307154

P. Vejsgaardsvænget 53, 8550 Ryomgård

E-mail: jesperabild@jesperabild.dk
Web: jesperabild.dk

1. Definitioner

Ved “Jesper Abild” forstås jesperabild.dk

”Brugeren” er enhver privat person eller virksomhed/institution, der benytter sig af Jesper Abilds ydelser.

2. Generelt

Jesper Abild er lægeeksamineret fysiurgisk massør og yder i sin virksomhed fysiurgisk massage, sportsmassage, velværemassage samt triggerpunktterapi. Ydelserne ydes i forebyggelsesøjemed og i velværeøjemed (afstresning og afspænding) i henhold til erhvervet uddannelse som lægeeksamineret fysiurgisk massør og sportsmassør.

Jesper Abild udfører ikke manipulationsbehandling.

3. Priser, booking og samarbejdsordninger

Jesper Abild tilbyder massager til både private såvel som ansatte i virksomheder og institutioner – i form af firmaaftaler.

Massager kan bookes ved telefonisk henvendelse eller skriftlig henvendelse pr. mail til Jesper Abild. Bookning kan ske løbende, se dog pkt. 3.2 (virksomheder og institutioner) samt pkt. 6 (rabatter).

Private brugere vil, første gang de booker en massage, modtage en bekræftelse pr. mail. Forretningsbetingelserne vil være vedhæftet denne mail.

3.1 Priser

Massager afregnes efter gældende timepriser som anført på hjemmesiden.

3.2 Virksomheder og institutioner

Jesper Abild tilbyder en mobilordning i forbindelse med firmaaftaler. Der kan dog også indgås andre former for aftaler.

3.2.1 Mobilordning

Ved mobilordning forstås en ordning, hvor Jesper Abild udfører massage hos virksomheden eller institutionen, på dennes ansatte og relaterede medarbejdere, som f.eks. tilknyttede konsulenter, der aftales at være inkluderet i firmaaftalen.

Det forudsættes, at virksomheden har særskilt lokale eller anden mulighed for afskærmning i forbindelse med massagens udførelse.

Antal massager, ugedage og aftalens varighed, samt øvrige vilkår af firmaaftalen, aftales individuelt med virksomheden eller institutionen. Der udarbejdes skriftlig firmaaftale.

Ved mobilordning skal der som minimum aftales 3 massager pr. dag af 30 minutter.

Brugeren af aftalen skal selv medbringe 2 lagener eller 1 lagen samt et stort badehåndklæde i forbindelse med massagen.

3.2.2 Klinikordning

Ved klinikordning forstås en ordning, hvor Jesper Abild udfører massage af virksomhedens eller institutions ansatte og relaterede medarbejdere, som f.eks. tilknyttede konsulenter, der aftales at være inkluderet i firmaaftalen.

Massagen udføres i Jesper Abilds private klinik. Virksomhedens eller institutions ansatte og relaterede medarbejdere booker selv massagetider ved personlig kontakt til Jesper Abild.

Antal massager og aftalens varighed, samt øvrige vilkår af firmaaftalen, aftales individuelt med virksomheden eller institutionen. Der udarbejdes skriftlig firmaaftale.

4. Betaling

4.1 Betaling private

For privatpersoner afregnes umiddelbart efter hver massage, dog kan der også forudbetales. Betaling kan ske med MobilePay, via netbank eller kontant.

4.2 Betaling virksomheder og institutioner

Virksomheder og institutioner betaler som udgangspunkt månedsvis bagud, med 8 dages betalingsfrist. Forudbetaling kan også finde sted ved indgåelse af firmaaftalen, med 8 dages betalingsfrist.

5. Afbestilling

5.1 Afbestilling private

Afbestilling eller ændring af private aftaler skal ske senest dagen inden massagens udførelse, senest kl. 20. Udeblivelse fra den aftalte massage medfører et gebyr på 50 % af den aftalte massages pris.

5.2 Afbestilling virksomheder og institutioner

Ved afbestilling af aftalte massagetider (f.eks. pga. sygdom eller andet frafald) forbeholder Jesper Abild sig ret til at fakturere de afbestilte tider.

I tilfælde af sygdom eller andre uopsættelige grunde fra Jesper Abilds side, er Jesper Abild forpligtet til at undlade at fakturere bestilte massager, der er blevet aflyst. Desuden at refundere bestilte og betalte massager, der er blevet aflyst.

Aftalte massagetider kan som udgangspunkt ikke ændres.

6. Rabatter

For private ydes rabat ved genbooking i forbindelse med afholdt massage. Se gældende genbookingsrabatter på https://jesperabild.dk/priser/.

Ved firmaaftaler ydes rabat i form af ordinær genbookingsrabat. Læs mere på https://jesperabild.dk/firmamassage/.

7. Gavekort

Gavekort udstedes på baggrund af de til enhver tid gældende priser.

Modtageren af gavekortet kan benytte gavekortet til køb af en massages gældende pris eller som supplement til en massage til en dyrere pris.

Gavekort skal anvendes inden for 6 måneder fra udstedelsesdatoen. Gavekort kan købes i klinikken og refunderes ikke.

8. Før behandlingen

8.1

Den private bruger skal selv medbringe 2 lagener eller 1 lagen samt et stort badehåndklæde.

Den private bruger pålægges et gebyr på 25 kr. ved brug af engangslagener – jf. https://jesperabild.dk/priser/

8.2

Finder Jesper Abild efter indledende telefonsamtale samt fremmøde i klinikken, at der er risiko for personskade ved den pågældende massage, kan Jesper Abild afvise at ville gennemføre massagen.

Jesper Abild forpligter sig til at meddele brugeren om ovenstående inden fremmøde. I så tilfælde pålægges brugeren ingen udgifter.

9. Ansvar og skadesrisiko

Brugeren er forpligtet til forinden massage at gøre opmærksom på evt. lidelser som kan medføre personskade.

Brugeren er ved mistanke om lidelse, smerte, aktuelle personskader, historiske lidelser eller lignende, som kan forværres ved de af Jesper Abild udførende massager, forpligtet til at gøre Jesper Abild opmærksom på denne mistanke.

Jesper Abild kan, hvis han måtte finde grund hertil, anmode brugeren om forudgående lægeerklæring.

Brugeren skal på anmodning fra Jesper Abild, og for egen regning, forevise lægeerklæring. Jesper Abild forbeholder sig ret til at afbryde samarbejde, hvis en anmodning om forevisning af lægeerklæring ikke følges.

Jesper Abild har tegnet erhvervsforsikring hos Tryg.

10. Lovvalg og værneting

Jesper Abilds aktiviteter er underlagt dansk lov og enhver tvist vedrørende Jesper Abilds ydelser skal ske ved Jesper Abilds værneting ved retten i Randers.