Alt andet lige vil der være tale om flere overlappende årsager til mave- og bækkensmerter, især når de organrelaterede forhold, graviditet, menstruation samt sundhedstilstand tænkes med. Herunder kost, bevægelse, søvn etc.

Smerter i mave og bækken kan også være forbundet med dit psykiske velbefindende og generelle livsbalance.

Med tanke på områdets samlede kompleksitet, er følgende at betragte som et marginalt udsnit af de mange årsagssammenhænge:

 • Triggerpunkter i forskellige kropsregioner, som kan påvirke området omkring mave og bækken
 • Ustabil kropskernemuskulatur og muskulær ubalance mellem regionsspecifikke muskler (mave og ryg m.fl.)
 • Sport og skader i specifikke idrætsgrene, hvor du drejer kroppen meget. Alle former for idræt, der forudsætter stor kraftudfoldelse, der igen forudsætter en stabil kropskerne osv. Endvidere forkert træningsteknik i relation til mave-/rygtræning og triggerpunktsdannelse ved overdreven mavetræning
 • Overbelastning eller uhensigtsmæssig belastning af muskulaturen i relation til lænderyggens kurvatur og evt. medfølgende holdningsmæssige sårbarheder. Eksempelvis lordose. Der behøver ikke være en direkte sammenhæng mellem smerter og din kropsholdning
 • Underbelastning (immobilisering) af kropsregionen, forårsaget af livsstil og mangel på generel bevægelse
 • Stillesiddende arbejde ved pc, hvor du sidder med hele kroppen bøjet forover, hvilket med tiden kan indvirke på dit vejrtrækningsmønster, dybden af din vejrtrækning m.m. og dermed også din aktivering af mellemgulvsmuskulaturen
 • Muskulære og ledmæssige eftervirkninger efter fødsler, operationer m.m. Her vil triggerpunktsdannelse med stor sandsynlighed også forekomme
 • Bækkensmerter relateret til graviditet (bækkenløsning m.fl.)
 • Følgevirkninger af graviditet (ophobning af muskelknuder, triggerpunkter som følge af mavens udvidelse under graviditeten)
 • Betændelsestilstande og infektioner
 • Traumer af forskellige slags, mave- og tarmproblemer samt psykiske følgevirkninger
 • Stressrelaterede tilstande, hvor vejrtrækningsproblemer og mavespændinger m.m. ofte spiller ind
 • Samleje. Overbelastning af underliv, indadfører m.fl.
 • Livsstil, ernæringsmæssige vaner, søvn og tarmrelaterede forhold

Har du brug for at blive klogere på, hvad der kan være årsag til dine maveproblemer, er det særdeles gavnligt at starte ud med en række grundlæggende overvejelser over din livsform og livsførelse:

 • Er der balance i mit liv, generelt betragtet, herunder følelsesliv, familie- og personlige relationer m.m.?
 • Er mine kost-, søvn- og bevægelsesvaner tilstrækkelige, og tilstrækkeligt regelmæssige?
 • Er mit stressniveau acceptabelt og noget, jeg aktivt gør en indsats for at kalibrere?

Vær særligt opmærksom på, at overvægt kan have en stor betydning for sygdomme generelt, men også kan fremprovokere kræft og livsstilssygdomme. Sygdomme, der alle kan påvirke dine organer og derved fremskynde smerter i maveregionen. Vær også opmærksom på andre forhold, der kan være udslagsgivende for din mave- og bækkenregions velbefindende.