Det er vigtigt, at du tænker helhjertet og helhedsorienteret i forhold til din krops velbefindende, ikke mindst efter massagebehandling. Behandling bør/kan ikke stå alene i en del sammenhænge.

Denne klientvejledning er en generel anbefaling til dig, der netop har gennemgået en massagebehandling og/eller ønsker specifik vejledning og inspiration til en livsvedvarende kropspraksis.

På jesperabild.dk finder du en række konkrete anbefalinger i tilknytning til hele kroppen. Der er tale om forskellige former for vejledning. Vejledning vedrørende behandling/ageren ved akut opståede skader og kroniske smerteproblemer. Desuden mere generelle forebyggende råd i relation til de forskellige kropsområder:

Hver side omhandler generelle såvel som specifikke råd til det pågældende kropsområde, eksempelvis nakke og øvre ryg. Min intention er at formidle ud fra troværdige faglige kilder, men også ud fra erfaring og diverse eksperters bud.

Det et tanken, at du efter behandling (eller selvbehandling) kan benytte dig af disse råd og i det hele taget, hvis du oplever forskellige smertesymptomer, eller gerne selv vil arbejde forebyggende med din krop.

Nedenstående klientvejledning er i udgangspunktet tiltænkt efter triggerpunktbehandling, men vil også være oplagt at anvende efter øvrige massageformer, du finder beskrevet på jesperabild.dk.

Vejledning efter behandling

Umiddelbart efter behandling anbefaler jeg, at du gør brug af følgende generelle råd, bl.a. inspireret af triggerpointtherapist.com. Dette som en bestræbelse på at give din krop optimale restitutions- og helingsbetingelser i forlængelse af behandlingen:

  • Sørg for at drikke rigeligt med vand i dagene efter behandlingen og følg i almindelighed de officielle kostråd
  • Undgå alkohol, for meget kaffe, kraftigt krydret og saltet mad
  • Ernær dig gennem uforarbejdede fødevarer, mad med få eller ingen tilsætningsstoffer og afstå fra fødevarer med for lang holdbarhed
  • Spis mindre portioner, overvej evt. faste. Husk at spise langsomt af hensyn til fordøjelsen
  • Benyt en varmepude/-pose/-dunk på det område, hvor muskelsmerterne optræder, i forlængelse af behandlinger: 20 minutter varme ⇒ 20 minutters pause ⇒ 20 minutter varme. Én gang dagligt eller efter behov. Benyt ikke is på det smertefulde kropsområde, medmindre du bliver anbefalet dette i mine andre vejledninger. Læs mere om anvisning i brugen af hhv. varmeterapi, kuldeterapi og kontrastterapi i forskellige sammenhænge
  • Sørg for at holde de berørte muskler varme og undgå afkøling af det smertefulde kropsområde under søvn
  • Vær særligt opmærksom på, at dine søvnvaner er i balance, faste sengetider fremmer en regelmæssig døgnrytme, og søvn er meget afgørende for kroppens restitutionsprocesser
  • Fokusér på generel psykisk og muskulær afspænding, eksempelvis gennem metoder som meditation, diafragmatisk åndedræt og stressreduktion
  • Gør brug af alsidig og varieret kropspraksis, startende med SROMP (Soft Range Of Motion Practice) og/eller let mobilisering, afhængigt af dit udgangspunkt. Evt. i samråd med mig

De færreste kan leve op til alle disse råd på én gang, men overvej at følge så meget, du kan overkomme.

Livsvedvarende kropspraksis

Den største barriere i forhold til kropslig selvomsorg og ansvarlighed, er formodentlig selvforsømmelse. Det, jeg kalder undgåelsesadfærdens kringelkroge. Det handler ikke om at jagte et quick fix, heller ikke at blive verdensmester. Det handler i første omgang om livssundhed og selvomsorg.

Søvn og sund kost er vigtigst. Og dernæst tilpasset bevægelse og sociale relationer. Det er centrale råd, der er meget udslagsgivende. Et yderligere råd: bring kroppens immunforsvar og stressniveau m.m. i bedre balance gennem, i første omgang, kolde brusebade og evt. gradvis overgang til vinterbadning.

Et naturligt led i min massagebehandling og tilgang til kropspraksis er det forebyggende arbejde med at holde din krop i homøostase, balance og harmoni – hele livet. Dette er et arbejde, der til enhver tid kræver opmærksomhed, og kan kræve mange års indøvelse, afhængigt af udgangspunkt og livsforventninger.

Der er ikke tale om nogen tilstand, men en evigt fluktuerende proces og dynamik, du selv lærer at mestre gennem øvelse og selviagttagelse, hvor du lærer din krops unikke behov at kende. Ingen agerer perfekt heri, men ved at bryde med uhensigtsmæssige vaner, kan du gradvist opbygge andre vaner, der fungerer bedre. Evt. også ved at træffe flere bevidste forhåndsvalg.

Jeg har udarbejdet tre former for grundlæggende bevægelsespraksisser, jeg introducerer under fællesbetegnelsen kropsøvelser:

De tre praksisformer er repræsenteret ved samtlige kropsområder, ledsaget af en udførlig vejledning af både overordnet karakter samt specifik vejledning på enkeltøvelsesniveau.

Der er ikke tale om målgruppespecifikke træningsprogrammer, men en invitation til selvansvarlighed. Derfor fremstår øvelserne som eksempler, der kan anvendes i flere sammenhænge og som du selv kan tilpasse dine behov. En mere diversificeret og dybdegående bevægelsesindføring kræver individuel vejledning og tilrettelægning.

Et sidste råd: en livspraksis, jeg anser for at være ikke bare fundamental, men som tilgodeser mange af kroppens samlede behov, er jævnlige, differentierede gåture. Gå, bare gå, lyder således mit vigtigste råd.