Det er vigtigt, du tænker helhjertet og helhedsorienteret i forhold til din krops velbefindende, ikke mindst efter behandling. Behandling bør ikke stå alene i de fleste sammenhænge.

Denne klientvejledning er en generel anbefaling til dig, der netop har modtaget en behandling og/eller ønsker specifik vejledning og inspiration til en forebyggende livspraksis.

På jesperabild.dk finder du en række konkrete anbefalinger i tilknytning til hele kroppen. Der er tale om forskellige former for vejledning. Vejledning vedrørende behandling/ageren ved akut opståede skader og kroniske smerteproblemer. Desuden mere generelle forebyggende råd i relation til de forskellige kropsområder, du finder under de enkelte sider:

Hver side omhandler generelle såvel som specifikke råd til det pågældende kropsområde, eksempelvis nakke og øvre ryg. Min intention er at formidle ud fra bedst tænkelige videnskabelige kilder, men også ud fra erfaring og diverse eksperters bud.

Det et tanken, at du efter behandling (eller selvbehandling) kan benytte dig af disse råd og i det hele taget, hvis du oplever forskellige smertesymptomer, eller gerne selv vil arbejde forebyggende med din krop.

Nedenstående klientvejledning er i udgangspunktet tiltænkt efter triggerpunktbehandling, men vil også være oplagt at anvende efter øvrige massageformer, du finder beskrevet på jesperabild.dk.

Vejledning efter behandling

Umiddelbart efter at du har modtaget behandling, anbefaler jeg, at du gør brug af følgende generelle råd, bl.a. inspireret af triggerpointtherapist.com. Dette som en bestræbelse på at give din krop optimale restitutions- og helingsbetingelser i forlængelse af behandlingen:

  • Sørg for at drikke rigeligt med vand i dagene efter behandlingen og følg i almindelighed de officielle kostråd (Den klassiske “pyramide” er erstattet af nye kostråd)
  • Undgå alkohol, for meget kaffe, kraftigt krydret og saltet mad
  • Ernær dig gennem uforarbejdede fødevarer, mad med få eller ingen tilsætningsstoffer og afstå fra fødevarer med for lang holdbarhed
  • Spis mindre portioner, men hyppigere måltider over den næste uge. Husk at spise langsomt af hensyn til fordøjelsen
  • Undgå så vidt som muligt fødevarer med højt glykæmisk indhold (hvidt brød, kartofler, bananer, sukker, etc.)
  • Benyt en varmepude/-pose/-dunk på det område, hvor muskelsmerterne optræder, i forlængelse af behandlinger: 20 minutter varme ⇒ 20 minutters pause ⇒ 20 minutter varme. Én gang dagligt eller efter behov. Benyt ikke is på det smertefulde kropsområde, medmindre du bliver anbefalet dette i mine andre vejledninger. Læs mere om anvisning i brugen af hhv. varmeterapi, kuldeterapi og kontrastterapi i forskellige sammenhænge
  • Sørg for at holde de berørte muskler varme og undgå afkøling under søvn
  • Sørg for at dine søvnvaner er i balance, faste sengetider fremmer en regelmæssig døgnrytme
  • Fokusér på generel psykisk og muskulær afspænding, eksempelvis gennem metoder som meditation, bioenergetisk åndedræt og stressreduktion
  • Gør brug af alsidig og varieret kropspraksis, startende med SROMP (Soft Range Of Motion Practice) og/eller let mobilisering, afhængigt af dit udgangspunkt. Evt. i samråd med mig

De færreste kan leve op til alle disse råd på en gang, men overvej at følge så meget du kan overkomme. Søvn og sund kost er vigtigst. Og dernæst tilpasset bevægelse. Det er tre centrale råd, der er meget udslagsgivende.

Forebyggende kropspraksis

Et naturligt led i min behandling og tilgang til kropspraksis er det forebyggende arbejde med at holde din krop i homøostase, balance og harmoni. Dette er et arbejde, der til enhver tid kræver opmærksomhed, og kræver mange år at mestre.

Der er ikke tale om nogen tilstand, men en evigt fluktuerende proces og dynamik, du selv lærer at mestre gennem øvelse og selviagttagelse, hvor du lærer din krops unikke behov at kende. Ingen agerer perfekt heri, men ved at bryde med uhensigtsmæssige vaner, kan du gradvist opbygge andre vaner, der fungerer bedre.

Jeg har udarbejdet tre former for grundlæggende kropsforebyggelse, jeg introducerer under fællesbetegnelsen kropsøvelser:

De tre øvelsesformer er repræsenteret ved samtlige kropsområder, ledsaget af en udførlig vejledning af både overordnet karakter samt specifik vejledning på enkeltøvelsesniveau.

Der er ikke tale om målgruppespecifikke træningsprogrammer, men en invitation til selvansvarlighed. Derfor fremstår øvelserne som eksempler, der kan anvendes i flere sammenhænge. En relativ stor grad af valgfrihed er indbygget, i forsøget på at gøre materialet tilstrækkeligt stimulerende og relevant for så mange som muligt.