Triggerpunktterapi er hos jesperabild.dk en manuel behandlingsform, hvor forskellige massagerelaterede teknikker bliver taget i brug for at lindre smertetilstande, der evt. kan have et vidtforgrenet udgangspunkt, og som bl.a. antages at være influeret af fænomenet triggerpunkter.

Metoden er udviklet af de amerikanske læger Janet G. Travell og David G. Simons, der har brugt flere årtier på at studere fænomenet myofascielle smerter og deres smerteudstrålende mønstre.

Triggerpunktterapi er til dags dato stadig en eksperimentel metode, og kan på det grundlag kaldes for en “alternativ behandlingsform”, omend metodens fundament er baseret på lægevidenskabelig forskning. Metoden kan have mærkbare virkninger på både kort og længerevarende sigt, afhængigt af din konkrete problemstilling.

Til trods for at metoden rummer uafklarede videnskabelige spørgsmål, er der dog tale om en seriøs metode til at kortlægge og indkredse, hvor smerter kan have deres oprindelse i kroppens muskelskeletale system. En erfaringsbaseret kortlægning på baggrund af de symptomer, du kan have som klient, samt en metode til at mindske og/eller “deaktivere” smertekilder og dysfunktionalitet i kroppens fysiologi og væv m.v.

Læs om hvornår du kan have brug for triggerpunktbehandling.

Du kan ligeledes benytte dig af oversigten over hvilke symptomer, du kan få triggerpunktbehandling for.

Tilgang til triggerpunktbehandling

Hos jesperabild.dk benyttes en tilstræbt systematisk tilgang til at behandle triggerpunkter, for at komme omkring flere forskellige samvirkende smertekilder. Det skyldes endvidere, at der kan være mange årsager til triggerpunkter, og det kan være yderst vanskeligt at isolere sådanne. Udgangspunktet er dog altid dine primære symptomer som klient.

Massagebehandlingen er opdelt i kropsregioner, f.eks skulderregion, nakke, lænderyg osv. Dette som en del af systematikken, omend der kan være overlap imellem områderne.

Jeg inddrager i nogle tilfælde andre nøglemuskler, som ikke nødvendigvis tilhører den kropsregion, hvor du oplever, at du har dine primære smerter, af den årsag, at disse kan være relevante som “medproducenter” af smerter. Mange muskler har samvirkende funktionelle opgaver. Eksempelvis når du løfter en skulder, indgår flere muskler i et samspil om at løfte skulderbladet.

Desuden er der også muskler med andre og modsatrettede virkninger, hvilket kan skabe andre former for muskulære ubalancer og overbelastning. 

Behandlingen forløber efter en enkel model. Efter en kort forundersøgelse af dine oplevede smertesymptomer, varmer jeg muskelvævet op med fysiurgisk massage, inden jeg tager de mere massageterapeutiske teknikker i brug.

Afslutningsvis yder jeg gerne vejledning og råd til øget selvansvarlighed i forhold til fremadrettet smerteforebyggelse og livssundhed.

Vær på forkant med dine smerter

I den omfattende tutorial fra PainScience kan du læse om forskning, der indikerer, at triggerpunkter er særdeles udbredte, men ikke farlige som sådan. Hvis du ignorerer de symptomer, som kan opstå, kan et forholdsvist simpelt/akut problem over tid muligvis udvikle sig i en uhensigtsmæssig retning. Dette gælder også ved skadespådragelse.

Derfor tilrådes det, at du som klient ikke venter med at få behandling, førend der er opstået en decideret kronisk tilstand, hvilket med al tænkelighed kun vil forøge behandlingsbehovet og mængden samt kompleksiteten af problemstillinger. Du kan læse mere om behandlingsanbefalinger ved hhv. lette, akutte og mere kroniske smertetilstande.

For at opnå endnu bedre behandlingsresultater anbefales du at gøre brug af selvbehandling af triggerpunkter, især ved mere kroniske og genkommende smertetilfælde.

I den forbindelse er det væsentligt, at du forstår forskellen mellem naturlige helingskriser og deciderede negative reaktioner på behandling. Det er vigtigt at finde den rigtige balance, når triggerpunkter skal adresseres for at undgå overbehandling. 

I tillæg til triggerpunktterapien hos jesperabild.dk er der ligeledes udviklet en grundig vejledning til hele kroppen, i forbindelse med smerter og forebyggelse, samt en hel række forebyggende kropsøvelser, som du ganske gratis kan benytte for at opnå en krop og et liv i bedre balance. En balance, der med fordel kan handle om et liv i bevægelse. Du anbefales også at inddrage forskellige former for kropspraksisser som en del af din livssundhed.