Emnet er den ideelle morgenrutine og morgenjournal. Findes der noget sådant eller er det hele bare subjektivt og individuelt, som alt muligt andet i denne verden?

Hvordan undgår jeg med denne side, som er en del af kropspraksissen Øverste etage – mentale redskaber og færdigheder, at slå en tone an, der lover for meget? Jeg prøver at hæve blikket og kigge i retning af, hvad andre, der har prædikatet “high performance” over sig, gør brug af. 

Der er så mange bud i omløb, uanset hvad vi taler om. Det gælder også, når det handler om at “få samlet tankerne” og “holde styr i sit eget mentale hus”.

De umiddelbare ingredienser

Vi skal se nærmere på en rasende enkelt form for morgen journalføring, såmænd. Hvor nem? Det må du selv erfare.

Jeg vil fremhæve følgende umiddelbare formål, der melder sig i min bevidsthed. Velvidende, at der kan herske utallige anvendelsesmuligheder med en dagbogsjournal:

  • Den kan være med til at samle/lufte dine tanker om det væsentlige i dit liv her og nu
  • Den kan fastholde dig i nuet’s spor (vi har tit travlt med fortid og fremtid)
  • Den kan have en konstruktiv indflydelse på dit humør og din dag
  • Den kan skærpe din evne til at strukturere og planlægge – understøtte din beslutningsproces (direkte eller indirekte)

Jeg vil appellere til, at du ikke ligger for meget i disse “kan’er”. Vi har alle vores vaner og ritualer, og jeg er ikke højesteretsdommer over, hvordan du skal gribe din journal an. Overvej derfor, om der kunne være formål, du finder mere relevante at tage udgangspunkt i.

Med journalformen nedenfor er der ikke desto mindre tale om en invitation til at se på essensen i det der med “dagbogs” fifleriet. 

Måske er der ligefrem tale om den billigste terapiform, du kan opstøve på markedet. Sagt med alle de forbehold du kan læsse på en lånetrailer fra den lokale benzinstation. For hvordan måler vi lige effekten heraf?

At skrive dagbog kan være ganske “smart thinking”, uden at det handler om hvor klog og velartikuleret du er.

The Morning Pages by Ferriss

Det er en kendt sag, at Gud og hver landmand op igennem historien har gjort flittigt brug af daglig journalføring over deres liv og levned. Lige fra Marcus Aurelius til Bridget Jones (aargh Jesper, nu går der vist Hollywood i den). Høj såvel som lav kultur, som den er blevet udlagt igennem tiden.

Jeg vil trække en relativt moderne hest ud af stalden, i form af en vis hr. Tim Ferriss. En selvsikker, markedsføringshungrende high performance fanatiker og gør-det-selv-erfaringsindsamler med eget populære podcast show og en række bestsellere på samvittigheden.

Ferriss kan noget med at indhente “creme de la creme” visdomsråd i Maggi-terninger fra alverdens afkroge og fra alverdens kloge og engagerede skabninger. Han elsker at finde de skæve og de skøre og også de mest succesfulde inden for snart sagt enhver branche. For nogen bliver det lidt for meget, for amerikansk osv.

Hæng på.

En rå skitse med rod og ufiltreret tankegods

Ferriss tager afsæt i The Artist’s way: Morning Pages Journal af Julia Cameron, der fungerer som en slags ledsager.

Han understreger, at han ikke skriver morgenjournal for at være produktiv. Journalen er udelukkende for ham selv, og skal ikke vises til nogen.

Den fungerer derimod som en slags “spiritual windshield wiper”. En omkostningslet terapiform, hvor du hælder alle dine bekymringer, mudrede og forvirrende tanker ned på papir, med det formål at få et klarere udsyn bagefter og dermed møde dagen med et mere afbalanceret selv.

Jamen, jeg er elendig til at skrive, kan jeg høre dig indvende.

No problem, der er ingen kritikere til stede, det er kun dit eget rod, du nedfælder på papir. Det skal ikke bruges til noget bagefter – indholdet altså.

Det er selve processen med at skrive og få “masseret tankerne”, der er formålet og værdien. Ingen kerer sig om resultatet, hvor pauvert det end må være. Beklager Hemingway. 

Morgenjournalens to hovedformål

Ferriss fremhæver to mulige fortolkninger af hans eget eksempel, som han skriver om i sin bog Tools of Titans

  1. Han prøver på at finde ud af tingene, og det kan være en hjælp i sig selv. Dvs. her reflekterer han over ting, forskelle, succes etc.  
  2. Den anden tager vi på engelsk, så vi kan få hans indre dramatiker helt frem i rampelyset: “I’m just caging my monkey mind on paper so I can get on with my fucking day” (s. 227)

Refleksion over sin nuværende situation og samtidig en vis grad af vilkårlig tankestrøm, for at få tankerne ud af hovedet, så de ikke ligger og trykker og forstyrrer i løbet af dagen.

Det betyder, at det kunne være med afsæt i at reflektere over noget, der enten optager dig for indeværende, noget du er nysgerrig på, noget du er bekymret for, noget du frygter, ikke kan slippe i tankerne, noget der rykker nærmere deadline, en vigtig livsændring, en hændelse der har påvirket dig, en fremtid forhåbning, en vej ud af en knibe, en aftale med en person, du har udskudt osv. 

Men det vigtigste er samtidig eller primært at lade tankerne få lov til at udfolde sig lidt. De to formål er ikke gensidigt udelukkende.

Og hvad mener Tim Ferriss selv er den dybere visdom heri?

“Could bitching and moaning on paper for 5 minutes each morning change your life?

As cracy as it seems, I believe the answer is yes” (Tools of Titans, s. 227)

Morgenrengøring i øverste kirurgiske afdeling. Sikkert mere tiltrængt hos mange af os, end vi aner. 

Kan du ikke spærre dine automatiske tanker inde eller ude, kan du med denne journalform overveje at få dem fældet ned på papir i det mindste. 

Morgenritualer – et mangehovedet monster

At skrive dagbog eller morgenjournal er langt fra den eneste form for ritual eller daglig praksis, du kan benytte dig af i forsøget på at skabe balance og regelmæssighed i dit liv eller kickstarte din dag.

Tim Ferriss oplister i denne korte video en række forskellige morgenritualer, der alle har det til fælles, at de praktiseres af yderst succesfulde mennesker fra forskellige brancher/sektorer:

Hvis du gerne vil stille endnu mere skarpt på, hvordan du kan skabe orden,  systematik og klarhed over dine morgener, er der atter hjælp at hente hos den gode Tim Ferris. Hjælp til, hvordan du sætter dig selv op til en dag, hvor du har mere overskud og ikke er martret af reaktive tankemønstre. Det er en overvejelse værd at have en rækkefølge i de aktiviteter, du foretager dig. 

En rækkefølge, der ikke er vilkårlig, men snarere hårdt tilkæmpet, og et udtryk for vaner og rutiner, du erfaringsmæssigt kan konstatere gør en forskel for kvaliteten af den måde, du gennemlever din dag på: 

Du bør heller ikke snyde dig selv for at kigge forbi min egen side om de magiske morgenrutiner.

Uanset hvad du gør, det gælder i stor stil om at få etableret et ejerskab over dagen. “Own the morning” og du er godt på vej til at mindske verdensforureringen.