Nakkens lagdeling gør, at den kan være svær at forholde sig til i en behandlingssammenhæng. I nakken optræder der en del muskler, som kan forvolde forskellige smerteproblemer og som er beliggende i forskellige fiberretninger.

Nakken består af fem lag af muskler, hvoraf de suboccipitale muskler, som vist på billedet, er lidt specielle. Yderst har vi trapezius musklens øvre fiberlag. En kompleks muskelgruppe, som er hovedansvarlig for en række smerteforbindelser i relation til nakken, og som evt. kan behandles med triggerpunktbehandling.

Under trapezius ligger nogle tynde, flade muskler kaldet spleniusmusklerne, der fungerer som skråtforløbende remme. Herunder løber semispinalis mere eller mindre parallelt med rygsøjlen. Under alle disse muskler har vi de små korte rotatores og multifidimuskler, lokaliseret dybt inde ved rygsøjlen. De forbinder halshvirvler med hinanden og bidrager til at dreje halsen og bøje den til siden. Det kan være svært at isolere fibrene i den såkaldte transversospinalisgruppe, men det er værd at huske, at de er korte og diagonale.

Suboccipitales, der er nakkens dybestliggende muskelgruppe, består af otte små muskler, som befinder sig under kraniets base, occiput. De er antagelig vigtige at behandle i eksempelvis migrænetilfælde. De er med til at stabilisere axis og atlas, de øverste nakkehvirvler, og kan rokke hovedet eller lægge det på skrå med små intrinsiske bevægelser.

Forskningen har fundet ud af, at den del af suboccipitales, der hedder musculus rectus capitis posterior minor, ikke udelukkende hæfter på os occipitale, der er kraniekanten. Den hæfter også til bindevævet dura mater, der omgiver medulla spinalis, som er rygmarven og hjernen. Denne forbindelse til bindevævet gør, at musklen kan forårsage hovedpine, idet den kan skabe forstyrrelse i det normale flow af cerebrospinalvæsken. Og dermed også funktionen, der er knyttet til aorta vertebralis og nervus suboccipitales, altså blod- og nerveforsyning.

Nakkens forhold til balancen

Nakken har en meget vigtig og svær opgave at udføre. Dit hoved skal balancere på toppen af din rygsøjle, hvilket kræver, at nakkens muskler er i balance og kan stabilisere hovedets placering. Er der dårlig muskelbalance og ustabilitet i nakkemuskulaturen, vil der sandsynligvis være en større risiko for, at du døjer med nakkesmerter, hold i nakke etc.

Udover at balanceorganerne i det indre øre er følsomme over for rotation af hovedet, og hovedets stilling i forhold til lodlinjen, kontrolleres vores krops position af posturalreflekser, der er forbundet med forskellige centre i hjernen. Dog er reflekserne afhængige af sensorisk information fra dels balanceorganerne i det indre øre (vestibularreflekserne) og fra muskeltene i nakkemusklerne, som kaldes for toniske nakkereflekser.

I nakken er tætheden af disse muskeltene større end i andre muskler. Det er en central egenskab ved nakkemusklerne, fordi information fra ørets balanceorganer kun kan bruges til at justere vores kropsstilling, hvis nervesystemet også modtager information om hovedets position i relation til resten af kroppen. Nakkemusklerne er sensitive.

Foruden nakkemusklerne er skuldermusklerne, som løber op og hæfter i nakkeregionen, en markant kilde til nakkesmerter. Ikke mindst i relation til posturale overbelastninger m.m., der i høj grad mistænkes for at være forbundet med siddevaner, livsstil og vaner i øvrigt.

Nakkens samspil med den øvrige krop

Nakkesmerter kan skyldes mange ting: led, muskler, nervesystemet, organsystemer, blodomløbet, lymfesystemet osv. Det er systemer, der samarbejder om at skabe balance i din krop. Systemer, som er centrale i forhold til at udbedre nakkesmerter.

Det betyder, at nakkesmerter også kan komme andre steder fra i kroppen, da nogle systemer styrer andre i kroppen. F.eks. styrer det autonome nervesystem (ANS), der er reguleret af det kranielle system, organ-, lymfe-, blod- og nervesystemet. Nervesystemet regulerer bl.a. hvordan blodet og lymfecirkulationen forløber i et område, hvor du eksempelvis har en skade eller dysfunktionalitet i dine muskler. Dette kan få betydning for helingsprocessen, idet vævet kan få tilført friskt iltet blod og næringsstoffer.

Nakken er i fysisk forstand forbundet med resten af kroppen. Vi har en masse bindevæv i kroppen, der løber igennem kroppen som en slags bindevævslinjer. Noget af dette hæfter nederst i nakken, hvilket også kan medvirke til nakkesmerter.

Nakken og kropslige reaktioner

En anden vigtig faktor i forhold til nakken er det forhold, at flere vitale nerver udspringer fra kraniet og nakken, og disse indvirker på forskellige kropslige funktioner. Disse sensoriske og forsyningsmæssige nerver kan aktivere en hel række funktioner, eksempelvis i kæbe, øjne, mund og ører. De kan lige så vigtigt registrere, hvordan et område af kroppen har det, og det kan lede til smertetilstande i nakken.

Hertil kan vi lægge psykiske forhold, eksempelvis en persons spændingsniveau, der både rummer kognitive, emotionelle og fysiske faktorer, som kan måles i muskelspændinger, adrenalinniveauer i blodet, øget puls og svedmængde osv.

Har du et højt arousalniveau (spændingsniveau), vil der være fysiologiske tegn på, at der er forhøjet aktivitet i sympaticus, det sympatiske nervesystem. Det er den del af det autonome nervesystem, der aktiverer ”kæmp eller flygt responsen”, som illustreret på billedet. Det hæver kropsaktivering, eksempelvis øget puls, blodtryk etc. Afhængigt af det enkelte individs evne til at tackle og håndtere arousal, stress m.m., kan dette have stor betydning for opspænding og afspænding af muskler i eksempelvis nakkeregionen.

Det parasympatiske nervesystem, der har de modsatte effekter af det sympatiske, er yderst vigtig for vores hvile og fordøjelse. Hvis balancen mellem det parasympatiske og det sympatiske nervesystem ikke er god, eller er længerevarende ude af balance, øges stressniveauet med tilhørende hormonel ubalance. Altså, hvis du “kører i for højt gear” for længe og ikke får sænket dit spændingsniveau, din muskeltonus etc. Slutresultatet vil alt andet lige kunne indebære et øget pres på nakkeregionens muskler.

Eftersom mange forhold vedrørende nakken er vitale for kroppens velbefindende, er det stærkt anbefalelsesværdigt, at du vier en del af din kropspraksis til bevægelse af denne kropsregion. Hvoraf det vigtigste med stor sandsynlighed er almindelig, grundig nakkemobilisering.