Når du søger behandling for nakkesmerter og ondt i nakkeregionen, bør du overveje at efterspørge en behandling, der ikke kun isoleres til nakken, men som fordeler sig over andre regioner, herunder eksempelvis skuldre, hals, bryst, øvre og midtryg. Eksempelvis massage eller triggerpunktbehandling.

Behandlingen bør i så henseende være indrettet efter at forstå sammenspillet mellem de muskler, der har for vane at spænde op. Eller du kan overveje at opsøge en behandling som anskuer smerter i nakken i relation til andre forhold i kroppen, eksempelvis nervesystem, led, blodomløb og organer. Det er formentlig de færreste nakkeproblemer, der starter ud med at være knogle-, led- og nerverelaterede, idet de fleste nakkerelaterede problemer nok skyldes generel overbelastning og mangel på forebyggende vaner, herunder bevægelse, og rettidig omhu.

Behandlingen kan ligeledes være værdifuld som supplement til skulderbehandling, arm- og albuebehandling, hånd- og håndledsbehandling samt lænderygbehandling, eksempelvis hvad angår forskellige tilfælde af smerteudstråling.

Triggerpunktbehandlingen kan typisk berøre følgende:

  • Triggerpunktbehandlingen udgør en kompleks og systematisk behandling af kroppens øvre muskelregioner. Øvre ryg, nakke, skuldre og hals. Behandlingen sigter mod at løsne spændingstilstande i musklerne og deaktivere triggerpunkter heri, der ofte bunder i indbyrdes forbundne smertesymptomer, som erfaringsmæssigt og muskulært har tæt forbindelse til hinanden
  • Der arbejdes med at løsne spændinger i både agonister og antagonister, dvs. muskler på kroppens for- og bagside, herunder også halsmuskler og muskler med forbindelse til skulderregionen, der  også indvirker på hovedpiner m.m.
  • I behandlingen indgår en del muskler, hvoraf nogle muskler har flere delområder og fiberretninger, der behandles i relevant rækkefølge. Behandlingen tager hensyn til, hvordan triggerpunktaktivitet typisk har let ved at udvikle sig og sprede sig. Desuden behandles muskler, der ikke direkte er lokaliseret i nakkeregionen, men som kan påvirke området. Med denne behandling tages der hermed højde for både primære og sekundære kilder til smerter. Dybereliggende tegn på neurologiske problemer bør give anledning til lægehenvisning og evt. videre henvisning til osteopat eller anden specialist

Triggerpunktbehandlingen af nakkerelaterede smerter hos jesperabild.dk

  • Kort indledende forventningsafstemning og forundersøgelse, der indkredser problemets omfang
  • Indledende fysiurgisk massage til opvarmning af væv og tilpasning af nervesystem til dybere behandling
  • Triggerpunktbehandling af dine primære smertesymptomer i relation til nakkeområdet
  • Triggerpunktbehandling af primære og sekundære muskelgrupper, der kan indvirke på kropsregionens smertetematikker
  • Afsluttende klientvejledning og forventningsafstemning angående evt. videre forløb

Behandlingsforbehold

Hvis du har mistanke om et brud på rygsøjle og -hvirvler, at der er sket ledmæssige forskydninger, eller ved svær osteoporose m.m., bør du ikke efterspørge massage, men opsøge egen læge. Det gælder også i mange ikke-muskelrelaterede tilfælde ved nedsat bevægelighed uden traumatiserende årsager (slidgigt kunne her være en forklaring).

Ifølge PainScience er disse forhold dog videnskabeligt set ikke videre udbredte, og berettiger sjældent til den bekymring, der ofte opstår. Det samme gælder vedrørende protusioner og diskusprolapser eller nerveproblemer.

Smerter af lettere og middelsvær karakter kan massage og andre behandlingstilbud være oplagte og effektive imod. Ved mere vedvarende smerter bør massage, triggerpunktterapi m.m. suppleres med diverse former for forebyggende øvelser. Hvis du i en periode (op til seks uger) har arbejdet med eksempelvis muskelpumpeøvelser og mobiliseringer, og der ikke er fremgang at spore, kan du søge hjælp hos en fysioterapeut, osteopat, eller måske kiropraktor. Desuden kan du overveje at justere på dine livsvaner og livsstil.