I triggerpunktbehandlingen af hofterelaterede smerter er det vigtigt at have et systematisk blik på behandlingen, da mange symptomer i denne region kan være sammenfaldende og enslydende. Det gør, at smertesymptomerne kan involvere en del muskler i større eller mindre grad, om end der ofte kan være én specifik muskel på færde, der bærer skylden for de fleste smertetilstande.

Vær obs på, at du også kan have knæ- og rygproblemer, der bør adresseres ved samme lejlighed. Læs evt. om knæ- og lårsmerter samt om lænderygsmerter.

Generelt om behandlingen

Behandlingen kan ligeledes være værdifuld som supplement til knæ- og lårbehandling, mave- og bækkenbehandling samt lænderygbehandling, eksempelvis hvad angår forskellige tilfælde af smerteudstråling.

Triggerpunktbehandlingen kan typisk berøre følgende:

  • Muskelgrupper, der udstråler smerter til hofteleddet og ned langs benet. Behandlingen adresserer disse muskelgruppers triggerpunkter i en tilpasset sekvens og rækkefølge, for at lindre både akutte såvel som kroniske hoftesmerter
  • Udover smerter kan der være dysfunktion i hofteleddet, og behandlingen adresserer triggerpunkter i såvel hoftens udadførere (abduktorer) og indadførere (adduktorer) for at genetablere funktionsdueligheden i hofteleddet
  • Der arbejdes både med din berørte smerteside og med udvalgte muskelgrupper på den ikke-smertefulde side. Behandling af muskler i balleregion og nederste del af lænderyggen vil også være en del af behandlingen

Triggerpunktbehandling af hofterelaterede smerter hos jesperabild.dk

  • Kort indledende forventningsafstemning og forundersøgelse, der indkredser problemets omfang
  • Indledende fysiurgisk massage af muskler i og omkring hofteregionen, til opvarmning af væv og tilpasning af nervesystem til dybere behandling
  • Triggerpunktbehandling af dine primære smertesymptomer i relation til hofteområdet
  • Triggerpunktbehandling af primære muskelgrupper, der kan have indflydelse på kropsregionens smertetematikker
  • Afsluttende klientvejledning og forventningsafstemning angående evt. videre forløb