I triggerpunktbehandlingen af hofterelaterede smerter er det vigtigt at have et systematisk blik på behandlingen, da mange symptomer i denne region er sammenfaldende og enslydende. Det gør, at smertesymptomerne kan involvere en del muskler i større eller mindre grad, omend der ofte kan være én specifik muskel på færde, der bærer skylden for de fleste smertetilstande.

Vær obs på, at du også kan have knæ- og rygproblemer, der bør adresseres ved samme lejlighed. Læs evt. om knæ- og lårsmerter samt om lænderygsmerter.

Behandlingen kan ligeledes være værdifuld som supplement til knæ- og lårbehandling, mave- og bækkenbehandling samt lænderygbehandling, eksempelvis hvad angår forskellige tilfælde af smerteudstråling.

Triggerpunktbehandlingen kan typisk berøre følgende:

  • Muskelgrupper, der udstråler smerter til hofteleddet og ned langs benet. Behandlingen adresserer disse muskelgruppers triggerpunkter i en tilpasset sekvens og rækkefølge, for at lindre både akutte såvel som kroniske hoftesmerter
  • Udover smerter er der ofte dysfunktion i hofteleddet og behandlingen adresserer triggerpunkter i såvel hoftens udadførere (abduktorer) og indadførere (adduktorer) for at genetablere funktionsdueligheden i hofteleddet
  • Der arbejdes både med din berørte smerteside og med udvalgte muskelgrupper på den ikke-smertefulde side, og behandling af muskler i balleregion og nederste del af lænderyggen vil også være en del af behandlingen

Triggerpunktbehandling af hofterelaterede smerter hos jesperabild.dk

  • Kort indledende forventningsafstemning og forundersøgelse, der indkredser problemets omfang
  • Indledende fysiurgisk massage af muskler i og omkring hofteregionen, til opvarmning af væv og tilpasning af nervesystem til dybere behandling
  • Triggerpunktbehandling af dine primære smertesymptomer i relation til hofteområdet
  • Triggerpunktbehandling af primære muskelgrupper, der kan have indflydelse på kropsregionens smertetematikker
  • Afsluttende klientvejledning og forventningsafstemning angående evt. videre forløb