Jesper Abild Jensen

Mit navn er Jesper Abild og jeg driver jesperabild.dk.

Med jesperabild.dk ønsker jeg at udvikle og sammensætte behandlingsformer og kropspraksisser, som kan danne grobund for et sundt og afbalanceret liv. Et liv i respekt for  bevægelsens betydning for kroppen og det gode liv.

Jeg forsøger at bidrage til at øge indsigten i den ældgamle kunst at varetage sin levevis på en eftertænksom facon og at opnå “en sund sjæl i et sundt legeme”, som satirikeren og digteren Juvenal skrev helt tilbage i 2 årh. e.Kr.

Jesperabild.dk bestræber sig på at være en inspirationsplatform for passioneret livsudfoldelse gennem kropslig praksis og bevægelse i videste forstand. Et fundament, hvor bevægelse og livssundhed i sig selv er omdrejningspunktet. 

Jeg udvider og bygger konstant til i mit forebyggende “værksted”, og agter ikke at favorisere nogen bestemt kropslig disciplin, bevægelsesretning, idrætsgren eller behandlingsteknik. I stedet søger jeg at kombinere og videreføre anerkendte, velafprøvede såvel som nye måder at sammensætte kropspraksisser på. At lege, at leve og være i bevægelse med tingene.

Jeg forsøger at afstå fra at være ideologisk omkring det, jeg udforsker, men derimod være åben, nysgerrig, kritisk og modtagelig over for det særlige, hver enkelt teknik, livspraksis, greb, retning, bevægelse etc. har at tilbyde.

Jesperabild.dk har som ambition at synliggøre og anspore til, at du og andre kan motiveres til:

 • At gøre brug af massage, triggerpunktterapi og andre kropspraksisser, når du oplever smerte eller bevægeindskrænkning, har behov for afkobling, berøring og velvære eller ønsker at fremme psykisk balance
 • At tænke massagerelateret behandling som noget, der over tid kan bevæge sig fra smertelindring til personlig udvikling 
 • Livsforebyggende selvomsorg. At vælge et kontinuerligt perspektiv for massage og kropsbehandling – livet ud
 • At anskue bevægelse som et livsunderstøttende fænomen. Et fænomen, der sammen med massage og andre former for kropspraksisser, kan bibringe til øget selvindsigt, kropsbevidsthed, selvtillid, livsmod og kontakt til andre mennesker
 • At investere i eget livshelbred/livsresiliens gennem udvikling af øget bevægelsesindsigt, -repertoire og inspiration til personlig selvopdagelse via bevægelse – et blive et menneske i bevægelse

Massagens mange ansigter

Massage er for mange mennesker et smertelindringsværktøj, en “ferieluksus”, en nichepraksis for højtydende sportsfolk eller en akut stressreducerende foranstaltning. Alle disse motiver er fuldt ud gyldige og legitime.

Jeg har dog en drøm om at få flere til at anskue massage i et, om muligt, endnu bredere forebyggende perspektiv. Massagens terapeutiske virkninger har (i første omgang) især noget at tilbyde i forhold til samfundsmæssige udfordringer. Eksempelvis stress, udbrændthed, træthed, psykiske komplikationer af forskellig art (angst og depression) og ved mangel på menneskelig kontakt og berøring. 

Som professionel massør er jeg af den opfattelse, at massage i videre forstand er et naturligt og ideelt livsforebyggende redskab, der kan bidrage til at holde et menneske i løbende og tiltagende balance. Fungere som en gradvis kilde til personlig selvopdagelse og udvikling, når den benyttes som aktivitet på linje med andre systematiske aktiviteter i samfundslivet.

Eksempelvis ved at prioritere den som en periodevis praksis, du vælger at investere i for at opretholde og udvikle et sundt liv – hele livet.

Massage kan med stor sandsynlighed, grundet neurologiske, psykologiske og fysiologiske forhold, gradvist forbedre ikke bare din funktionelle bevægelighed, men din egen selvkontakt, dvs. dit forhold til egen krop. OG det kan anspore til øget livsoverskud og livsudfoldelse, der igen kan omsættes til mere bevægelsesfrihed og kropsbevidsthed. En selvbevidsthed der også vil kunne understøtte dine behov bedre og lede til bedre livsbeslutninger.

Jesperabild.dk tilbyder følgende massageformer:

Faglig baggrund

 • Studerer pt. på “Movement Instructor” uddannelsen i Berlin under Joseph Bartz
 • Online workshop (Joseph Bartz “Basic Training”)
 • Online uddannelse i triggerpunktterapi hos triggerpointtherapist.com
 • Kurser i triggerpunktterapi hos sundhedspartner.dk og Dansk Akademi for Kropsterapi
 • Lægeeksamineret Fysiurgisk massør | Sportsmassør (sundhedspartnerdk)
 • Online kurser og tilstedeværelsesseminarer i bevægelse og ledartikulering (Fighting Monkey: “Zero Forms” – ledartikulering m.m., “From the Other Side” – improvisationsdans, “Effortless, Effortful, Forced” – koordinativ bevægelse og ledartikulering i et aldersforebyggende perspektiv)
 • Diplomtræner idræt/tennis (DIF)
 • Tenniscoach (DTF)
 • Cand.it i IT og Organisationer (Aarhus Universitet)
 • Bibliotekar (DB), bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab

I tillæg hertil arbejder jeg med mange forskellige former for kropspraktikker, hvor jeg udfordrer min egen krop gennem talrige “undersøgelser”. Alt lige fra gymnastikkens styrkebetonede verden, over mobilitet, balance, skillbuilding, lettere mobilisering, “SROMP”, dans og tematisk funderede bevægelseskoncepter, koordination, floorwork osv osv. til “natural movement” bevægelsen, “movement culture” etc. Herudover også andre former for kropspraksisser, som læner sig op af (selv)behandlingsfeltet.

Jeg vil gerne tage min egen medicin, før jeg deler den ud til andre. Derfor bestræber jeg mig på selv at være udforskende og praktiserende i det, jeg deler med andre. Jeg er i bevægelse.

Vigtig regibemærkning

På jesperabild.dk bestræber jeg mig på at formidle viden af høj, faglig og lødig karakter. Aktuel, relevant, såvel som ekspertbaseret. Det er muligt, at visse sider rummer referencer til eksterne kilder, som opdateres og ændres jævnligt.

Det kan indebære, at noget information fra min side ikke længere er fuldt ud opdateret, at information bliver skiftet ud. Det være sig citationer, henvisninger mm. I så fald anbefaler jeg, at du altid tjekker primære kilder, jeg omtaler på mine sider. På den måde kan du sikre dig, at du er fuldt opdateret.

Jeg hører naturligvis gerne fra dig (pr. mail), der spotter fejl, unøjagtigheder, uaktuel information og lignende.