Jeg formoder, at vi alle ønsker at være væsener i god balance. Være stolte indehavere af en organisme i homeostase. Med et velfungerende nervesystem og hormonsystem etc.

Fri for skader, invaliderende sygdom, skavanker, mentale lænker og smerter, der kommer og går som Passatvindens flygtighed. Eller bare varer ved ud i den ulidelige evighed.

Well, sagen er, at smerter også er en del af livet, og at der ikke findes nogen idealtilstand. Vi fixer ikke bare kroppen, som vi fixer en cykel. Kroppen kæmper hele livet igennem for at opnå og opretholde en form for homeostase. At være i balance er en balanceakt. Og nogle er tilmed født med gener, anatomi etc., der sætter dem på en stor prøve i livet.

Smerte er noget, du ikke kan undgå i tilværelsen. Det er et multifaktorielt fænomen, og kunsten er at anskue og behandle smerte “korrekt” og lindre de smerter, du ikke kan behandle, bedst/mest muligt.

Samtidigt er det vigtigt at forstå visse heuristiske forhold hvad angår koblingen mellem smerter, behandling og bevægelse, så du bedre kan navigere og prioritere.

Smerte kan opstå, komme og gå igen, nogle hænger ved, i forskellige grader, på forskellige tidspunkter osv. Nogle forsvinder helt, og atter andre opstår. Nogle responderer godt på behandling, andre i mindre eller ringe grad.

Det er kompliceret. Meget handler om undgåelsesadfærdens kringelkroge tror jeg. Og uvidenhed.

Du kan læse mere om smerters mangfoldige veje og vildveje under Kropssmerter på jesperabild.dk.

Siderne under Smertelindring er et forsøg på at beskue og intervenere toppen af et isbjerg, der lader til at være svært at lodde den egentlige dybde af. Du kan således stifte bekendtskab med forskellige, naturlige, enkle og tilgængelige “protokoller” for smertelindring i relation til diverse alment kendte smertefænomener.

Det kan være relevant i relation til forebyggelse af hyppigt forekommende skader, følgevirkninger ved skader, hverdagsskavanker som “morgenstivhed”, smerter efter fysisk udfoldelse osv., ledsmerte, muskelømhed, skøre nervesmerter og andre interessante fænomener, der vedrører et aktivt menneskeliv.

Det kan også være relevante veje ud af eller igennem kronisk smerte, f.eks. heling af rygsmerter. Eller hjælp til, hvordan du lever (bedre) med dem. Endvidere skadeshåndtering med mulige interventionsformer ved akutte smerter og en enkel rehabiliteringsmetode baseret på hyppig bevægelsesstimulering ved diverse skadessmerter.

Gør sideløbende dig selv den tjeneste at blive bekendt med et andet fænomen, jeg sætter meget højt som supplement til smertebehandling, nemlig bevægelse. Det kan meget vel vise sig over tid at være din ideelle følgesvend. Din “anden behandler”. Et godt eksempel herpå er, hvordan armsving kan være særdeles effektive ved diverse former for skuldersmerter.

Læs om bevægelse fra mange forskellige vinkler på min blog.

Smerte er et vilkår for mennesket

  • At opleve smerte som menneske må betragtes som et vilkår

Smerte har desuden mange årsager (gælder naturligvis ikke kun triggerpunkter), hvilket også må anskues i et perspektiv, hvor ord som vilkår er nært forestående.

Dermed ikke sagt, at alle smertetilfælde er lige komplicerede, hyppigt forekommende eller voldsomme osv. Eller at der ikke kan være enkle løsninger på komplicerede smertetematikker.

Ikke enig? Det har jeg fuld respekt for. Prøv som eksempel at tage et nærmere kig på dette smertekort, inden du forkaster tankegangen om smerters systemiske og ofte diffuse samt vanskelige kompleksitet. 

Lad os påskønne visdommen i det, vi ikke forstår fuldt ud, eller kan overskue med simple forklaringsmodeller, ved i det mindste at anerkende, at der er gode grunde til, at vi ikke er i besiddelse af infinit visdom.

Nogle forhold er givetvis enklere end andre, men selv de mindste elementer rummer en betragtelig grad af kompleksitet, når det vedrører (pato)fysiologi, (pato)anatomi etc.

Smerte er et af disse skøre fænomener derude, vi må lære at danse med, snarere end at kæmpe mod, om end det bestemt ikke er lige realistisk i alle tilfælde. Mange mennesker døjer med forfærdelige smerter.

Vær åben overfor dine smerter, vær nysgerrig. Men vær samtidig opmærksom på værdien i ikke at være for fokuseret på (ensidige, fastlåste) forestillinger om smerter (eller behandling heraf).

“At give slip” er en livsvital sætning og en kunst at lære.

Overordnede råd om smertelindring

Eksempler på relevante kilder vedrørende smerter og smerteforskning:

Selvbehandling og smerteviden

Der er mange holdninger hertil, ikke mindst hos folk, der lever af at tjene penge på behandling. Og det er helt fair i min bog. Det er også fair at oplyse om, at der er og kan være aldeles fornuftige argumenter for at give dig i kast med selvbehandling og smertelindring på egen hånd, hvis du kan overskue, gennemskue og har tålmodighed hertil.

Prøv at opspore tilgange eller metoder, der virker:

  1. Plausible – der lader til at være relevante, troværdige og ikke oppustet humbug eller salgsretorik forklædt som entydig visdom
  2. Er sikre – den praktiske udførelse er ikke behæftet med høj risiko
  3. Tilgængelige – det er billigt og enkelt at gå til

En særdeles omfattende guide og indføring i selvbehandlingstips til generel smertelindring og skadesrehabilitering finder du på PainScience.com – Pain & Injury Survival Tips.

Der er tale om tips til rehabiliteringsudfordringer, især atletiske skader (sportsskader), overbelastningssyndromer, muskelsmerte, ledsmerte, kronisk smerte og belastningssyndromer på baggrund af gentagne belastningsformer.

Du kan derfra følge de forskellige links i guiden under hvert emne til at indhente mere viden via de mere dybtgående videnskabelige artikler og tutorials om de respektive emner.

Du kan også kigge forbi min side om selvbehandling ved triggerpunkter og lære lidt om, hvordan du kan arbejde med muskelrelaterede smerter.

Tag ansvar, vær modig (ikke dumdristig) og søg hjælp hos troværdige eksperter, når du ikke kan finde vejen frem.

Måske kan du opleve at skabe bedre balance i dit liv, et liv med færre smerter og mere livsglæde – og bevægelse.