Vi kommer næppe uden om, at arbejdslivet bidrager med nogle af de største syndere i forhold til udvikling af forskellige smertetilstande i og omkring nakkeregionen.

Trækket på nakkemusklerne ved fremskudt hoved bør vi næppe undervurdere. Det bevirker et uhensigtsmæssigt tryk fra tyngdekraften, idet der lægges unødigt pres på nakkemusklerne med de mange ekstra kilo fra hovedets vægt.

Betydningen af kropsholdning

Det lader til, at løsningen, i hvert fald i et eller andet omfang, kan være holdningskalibrering. Dvs. etablering af en mere ”rank holdning” med nakkemusklerne. Holdningsarbejdet kan ledsages af holdningstræning af eksempelvis muskelgruppen rhomboidei, da denne rygmuskelgruppe bidrager til holdningsændring. Denne skaber en indirekte bagoverføring af overkroppen ved sin mediale rotation og trækning af skulderbladet (scapula) medialt. En række af trapezius’ muskelfibre er også vigtige i denne sammenhæng.

En anden ikke uvæsentlig og parallel problematik består i at overbelastning af lænderyggen også kan have sin rod i ovennævnte holdningstematik. Den lumbare del af columna, altså lænderyggen, agerer som kompenserende muskulatur ved hovedets forskydning anteriort, eller populært sagt, det er lænden, der lægger ryg til meget af denne belastning.

Vi kan pege på følgende oplagte forhold, der alle potentielt bidrager til holdningsproblematikken, muskulær ubalance, stivhed m.m.:

 • FORKERT siddestilling – især hovedets fremskudte position – ”mobilpositionen” og løftede og rundede skuldre (hængende/ludende skuldre) samt rygsøjlens position
 • At vi sidder FOR MEGET ned
 • At vi sidder FOR LÆNGE ad gangen
 • Vanemæssige muskelopspændinger (evt. psykisk betinget, arbejdsmiljøbetinget etc.)
 • Uhensigtmæssige bevægelser
 • Vi tilsidesætter (ignorerer) effektive metoder eller udviser modstand mod at holde hvilepauser. ”En manglende indsats for at foretage forbedringer kan være den største hindring af dem alle”, hedder det lettere profetisk hos triggerpunkteksperterne Clair Davies & Amber Davies (Davies, C. & Davies A. (2010). Triggerpunktterapi: selvbehandling af smerter. Kbh.: Borgens Forlag, s. 46)

Sidstnævnte punkt tænker jeg personligt kan dække over utroligt mange oparbejdede problemstillinger i hele kroppen, i livskampen for at “klare os” igennem, passe vores forpligtelser og leve op til alverdens forventninger. I alt fald hypotetisk set. Negligering på grund af (fejl)fokusering.

Vi må hver især lære at spørge ærligt til, hvor meget vi ofrer vores kroppe i hverdagen, men også spørge ind til om det skyldes uvidenhed, dovenskab eller andre forhold – udmattelsesargumenter fylder også en del. Hvad kan vi gøre for at finde en god balance og undgå at ignorere os selv?

Andre problemstillinger på muskulært niveau kan være svage halsmuskler og skuldermuskler eller overbelastede skuldermuskler.

Fysiologiske konsekvenser ved arbejdslivet

Muskelspændinger kan opstå, hvis du sidder og arbejder statisk, udfører ensformigt arbejde i en ugunstig stilling, udfører skæve bevægelser, sidder for længe ad gangen i bestemte stillinger, eksempelvis med hovedet foroverbøjet og ludende skuldre, eller holder hovedet lidt skævt på en måde, du knapt registrerer. Når du sidder stille og arbejder, skal dine muskler udføre statisk muskelarbejde og derfor er der ikke megen bevægelse i dine led.

Når du kun udfører små, korte bevægelser, vil det samtidig være de samme områder af musklerne, der involveres, og det vil over tid kunne udtrætte dem. Det kan få nakkemuskulaturen til at trække sig yderligere sammen i én retning, hvilket forøger muskelspændingerne og påvirker dine smertesanseceller.

Sådanne forhold kan lede til yderligere belastning på nakken, der kan ende med at blive helt låst, hvor iltforsyningen og blodtilførslen formentlig reduceres og afskæres. Som minimum vil ilt- og blodforsyning formodentlig hæmmes, så musklerne ikke får tilført tilstrækkelig ny næring, ilt og energi. En yderligere ulempe herved er sandsynligvis, at det bliver sværere for kroppen at få fjernet dårlige vævsvæsker og affaldsstoffer.

Når dine muskler i nakken er overspændte, vil den nedsatte cirkulation af blodtilførsel med al tænkelighed skabe en tilstand af relativ iltmangel, hvor energiomsætningen, forbrændingen, tvinges til at ske igennem en mere iltfattig proces, kaldt anaerob forbrænding. Det kan sandsynlighed lede til en større ophobning af affaldsstoffer. Det kan medføre, at musklernes indre kemiske miljø bliver mere surt.

Når onde cirkler forværres

I starten vil kombinationen af iltmangel, ophobning af affaldsstoffer og et dårligt kemisk miljø nok føre til lokale muskelsmerter. Men da muskelsmerter registreres af centralnervesystemet (CNS), kan CNS sende reflekser, i form af motoriske nervesignaler, som stimulerer musklerne til at spænde yderligere op. Herved kan der antændes en ond cirkel. Paradoksalt er denne proces formentlig en overlevelsesmekanisme, hvor musklerne beskytter sig selv mod yderligere belastning ved at spænde op.

Dette giver muligvis mening på kort sigt, men ikke i det lange løb. Der vil sandsynligvis dannes myoser og triggerpunkter, hvilke føles som smertefulde knuder, som er ømme ved berøring. Disse er “ufarlige”, men er sandsynligvis tegn på, at der er tilstande i muskelcellerne, som er udsat for en negativ påvirkning.

Det næste, der formentlig vil ske, hvis du ignorerer disse smertetilstande er, at kroppen antageligt kompenserer ved at trække på andre musklers kapacitet. I stedet anvendes andre dele af den nødstedte muskel, eller andre muskler i nærområdet, til at beskytte muskulaturen. Muskler, der vel at mærke ikke er beregnet til at udføre det arbejde, de nu pålægges. Problemet går fra at være lokalt til at være regionalt.

Når det er slemt nok, spredes det måske til andre områder og der kan opstå egentlige muskelinfiltrationer, dvs. overspændinger i større dele af muskulaturen og givetvis også dannelsen af triggerpunkter. Derfor kan der være behov for at få behandlet både hals, skulder og øvre ryg, udover nakke, ved nakkesmerter.

Det er disse spændinger, som kan lede til eksempelvis spændingshovedpiner, i særdeleshed hvis der er triggerpunkter involveret. Disse forhold kan muligvis føre til ledskader over tid, og/eller neurologiske problemer, der evt. kan influere på organtilstande m.m.

Ser vi på vores bindevæv, der bl.a. udgøres af sener, muskelhinder, ledbånd og ledkapsler, er det er stærkt elastisk materiale, der kan afstive vores blødere muskelvæv og formgive musklerne. Men hvis vi sidder for meget og for længe, benytter vi ikke vores led i hele bevægelsesomfanget. Det kan have en negativ indvirkning på bindevævets elasticitet. Vævet vil nemlig langsomt, men sikkert, kontrahere, dvs. trække sig sammen og strukturen vil alt andet lige blive stiv, koncentreret og sammenpresset. Det er blandt andet derfor at cervicale mobiliseringspraksisser og “soft range of motion” øvelser er vigtige.

Dette er i øvrigt en proces, der pågår livet igennem, startende i teenageårene. Antageligt vil kun den modsatrettede kraft, der består i generel bevægelighedsaktivering, i form af ledmobilisering, udspænding og styrketræning m.m., modvirke dette uundgåelige forfald ved at forhale og mindske graden af denne proces.

Centrale årsager til nakkerelaterede smerter, inklusiv hovedpiner

Det kan være yderst vanskeligt at isolere de mange årsagsmuligheder i forhold til smertesymptomer, men nedenstående kan tænkes at udgøre nogle af de væsentligste forhold, der, evt. i et komplekst samspil, kan indvirke på, at du får nakkerelaterede smerter:

 • Triggerpunkter
  Triggerpunkter i forskellige kropsregioner, som påvirker området omkring nakken
 • Mekanisk overbelastning
  Hovedets positionering under arbejde – foroverbøjet hovedstilling, fastholdt hovedstilling i alle tænkelige retninger, nedsunket bryst, ludende skuldre. Desuden overtræning af nakkemuskulaturen etc. Dannelse af triggerpunkter i eksempelvis holdningsmuskulatur kan være særlig udbredt årsag til nakkesmerter og hovedpiner m.m.
 • Piskesmæld – whiplash
  Eftervirkninger efter kraftige ryk, pådraget ved trafikulykker og påkørsler, skub, fald etc.
 • Stramme og ømme muskler pga. generel postural/holdningsmæssig overbelastning
  Muskler i hoved-, nakke- og skulderregion holdes kontraheret (dvs. vedvarende sammentrukket), pga. uhensigtsmæssig holdning. Gælder også ved sovepositioner, sofastillinger etc. Nu om stunder tales der meget om ”mobilnakke” hos især børn, men der kan være mange andre eksempler i spil her
 • Emotionel stress
  Muskelgrupperne i denne region er sårbare overfor mental/psykisk eller følelsesmæssig stress, men muligvis også overfor vejrforhold og dårligt arbejdsmiljø
 • Livsvaner
  Herunder for lidt eller uregelmæssig, dårlig søvn. Forkerte eller svingende sengetider. Kostvaner og spisetider, livsstilsvaner samt dit øvrige velbefindende i forhold til sociale relationer, arbejdsliv, familie, økonomi etc.
 • Elektrolyt-/saltbalancen er i ubalance
  Dehydrering via alkoholindtag, kost, længerevarende svedning etc. Ubalance kan både være for lidt/meget salt i kroppen. Elektrolytter er naturlige salte (ioner) i kroppens væsker og inkluderer bl.a. natrium, calcium, kalium, magnesium, klorid og fosfat
 • Hypoglykæmi (lavt blodsukker)
  Muskelgrupperne er ekstremt sårbare overfor lavt blodsukker, uanset om det er forårsaget af dårlige ernæringsvaner eller hormoner, motion osv.
 • Vagus nerven (fordøjelsesproblemer)
  Vagus udspringer fra hjernen og de øverste nakkehvirvler (C0-C2), og er den nerve, der er forbundet med den største del af kroppen. Den har som en primær funktion at sikre fordøjelsens optimale funktion og gennem sensorisk feedback til hjernen og nakken at kommunikere, hvordan det står til med fordøjelsen. Det er ifølge Aarhus Osteopati årsagen til, at maveproblemer kan bidrage til at skabe smerter øverst i nakken, da der bl.a. går mange autonome parasympatiske nervefibre til mange af de indre organer i brystkassen (thorax) og maven
 • Kvalme
  Kan skyldes en påvirkning af nakkesmerter på kranienerven nervus vagus. Da vagusnerven er vores fordøjelsesnerve, kan den påvirke tarmsystemet ved længerevarende nakkesmerter og det kan føre til kvalme
 • Nakkesmerter i relation til phrenicus nerven
  Nervus phrenicus udspringer fra anden til fjerde nakkehvirvel (C2-C4). Denne nerve kan motorisk forsyne vores mellemgulv, diafragma, med nerveimpulser, så vi trækker vejret automatisk. Men phrenicusnerven har også en sensorisk funktion i og med, at den registrerer hvordan bughinden, der omgiver vores organer, hjernehinden, der omkranser hjertet og til sidst lungehinden, der beskytter lungerne, har det. Impulser til nakkens anden til fjerde hvirvel udsendes, hvis der er en form for disharmoni eller dysfunktion i disse områder af kroppen. Det betyder, at komplikationer i brystkasse, åndedrætsmuskulatur eller i fordøjelsesorganerne kan resultere i smerter i nakken ifølge Aarhus Osteopati
 • Svimmelhed
  Hvis der er låsning af nakken, som indeklemmer arterier eller lægger pres på blodårer, der løber op til hjernen, kan det forårsage svimmelhed og nakkesmerter, om end svimmelhed kan skyldes andre forhold
 • Slidgigt i nakkehvirvler
 • Diskusprolaps eller protusion
  Radierende, dvs. udstrålende smerter til arme. Her kan der være tale om diskusprolaps eller protusioner. Med alderen siver den geléagtige masse nucelus pulposus ud af den faste del af bruskskiven, anulus fibrosus, i de disci som ligger mellem nakkeryghvirvlerne som ”stødpuder”, da der opstår små sprækker i lamellerne. Når den bryder helt igennem, har vi en prolaps. Trykker den på yderkanten, er det en protusion. Hvis udbruddet sker tæt på en spinalnerve, er det mest smertefuldt. I nakken medfører det symptomet udstråling til armene, og hvis det sker i lænden udstråling til benene
 • Sjældnere sygdomme
  Bindevævslidelser, leddegigt og betændelse, der rammer rygsøjlen samt lidelser som fibromyalgi
 • Udstrålende smerter, forårsaget af nakkesmerter
  Tilstande, så som et hold i nakken (nakken låses fast), diskusprolaps eller protusion, spinalstenose osv., kan også forårsage smerter ud i dine arme eller udløse symptomer som sovende/prikkende fingre. Det skyldes, at der ud fra nakken forløber en række nerver, der samler sig i det såkaldte brachiale plex, hvilket er sammensat af nerver som nervus ulnaris, nervus radialis, nervus medianus og nervus musculocutaneus. Disse nerver styrer og forsyner omkringliggende muskler, og hvis der kommer et pres på én eller flere af disse nerver, vil det typiske kunne medføre udstrålende smerter til armen og/eller sovende og prikkende fingre. Triggerpunkter og andre nakkerelaterede smertetilstande kan også spille en rolle ved udstrålende smerter

Træningsrelaterede nakkeproblemer

Styrketræning er ofte en overset kilde til en del nakkesmerter. Mange er ikke klar over, at nakken belastes i et utal af styrkeøvelser. Især vægtstangsøvelser som træk-til-nakke øvelser, med forkert hovedposition, eller for tung belastning for tidligt, er en sikker opskrift på nakkesmerter.

Andre træningsrelaterede problemer kan være:

 • Øvelser med for stor vægtstangsarm, hvor du holder belastning ud foran kroppen
 • Forkert teknik og opspænding i forkerte muskler under øvelser m.m.
 • Overdreven/forkert udspænding af nakke- og halsmuskler
 • Udelukkende brug af udspænding, der ikke øger muskulaturens modstandskapacitet

Det er og bliver en stor mundfuld at skulle forholde sig til årsagerne bag nakkesmerter. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på forhold, der kan forværre denne, såvel som andre, smertetyper. Du kommer langt med at følge de generelle vejledningsråd og ved at tilegne dig løbende, regelmæssige kropspraksisser. Massagebehandling kan endvidere være særlig relevant for denne del af kroppen.