På denne side kan du danne dig et overblik over:

 • De velkendte eftervirkninger, det er både forventeligt og almindeligt at kunne opleve efter end kraftigere massage eller en triggerpunktbehandling 
 • Forskellen mellem en naturlig helingskrise og en decideret negativ behandlingsreaktion 

På siden med generel behandlingsinformation kan du orientere dig om, hvordan jeg forsøger at sikre den bedste mulige oplevelse for dig som klient, når du har behov for triggerpunktbehandling.

Som klient bør du altid oplyse om din evt. sygdomstilstand forud for behandling, hvilket muligvis er den største forebyggende foranstaltning mod negative kropslige reaktioner.

Kendte og klassiske reaktioner på massage

 • Mild hovedpine, svimmelhed, udmattelse, PMSM – ”Post Massage Soreness and Malaise”, dvs. ømhed og generel utilpashed, men det er en mildere form herfor
 • Ømhed opstår formentlig typisk ved kraftigere former for massage og næppe i samme udstrækning ved velværemassager
 • Følelsen af ømhed er muligvis særligt fremtrædende, hvis du ikke er vant til at få massage og kender dine egne reaktioner. Hvis din smertetærskel er påvirket af forskellige stressorer, eller hvis den tilstand du døjer med har fået lov at udvikle sig til et større generende problem
 • Fysiske mærker, mærker, der heller ikke betyder noget alvorligt
 • Moderate og kortvarige opblusninger eller forværringer af symptomer. Triggerpunkter kan i op til 50% tilfælde forværres i de tidlige helingsstadier, og det betyder ikke nødvendigvis, at der er tale om en farlig eller forkert reaktion

Den naturlige helingskrise

Massage er ikke ”detoxificerende”, ifølge PainScience. Selv om det modsatte ofte er fremhævet i branchen, er det mere kompliceret. De fleste efter-massage-reaktioner kan sandsynligvis forklares af en tilstand af meget let forgiftning, der hedder rhabdomyolyse. Det skal absolut ikke forveksles med en lignende, mere alvorlig tilstand. Der gives også andre forklaringer på efter-massage-ømhed end rhabdo.

Har du mange triggerpunkter, er det sandsynligt, at rhabdomyolysen er større end uden. Væv med triggerpunkter kan være mere fysiologisk sårbar, da der i forvejen er affaldsstoffer i blodet.

En kraftfuld massage kan påvirke og traumatisere cellerne og dermed frigøre en endnu større dosis af ”forurenede” molekyler ud i blodbanen. Det er stadigvæk ikke farligt, men kan bibringe mere ømhed, ifølge PainScience.

Det er videnskabeligt uklart, men det er tænkeligt, af nogle af de vigtigste parametre i den forbindelse er, at:

 • Mængden af triggerpunkter (og formentlig andre dysfunktionelle tilstande i muskulaturen, myoser, muskelinfiltrationer etc.)
 • Graden af alvor af triggerpunkter

formentlig kan bibringe mere PMSM – ”Post Massage Soreness and Malaise”, dvs. ømhed og generel utilpashed.

Jo kraftigere symptomer, jo større risiko for flere eftervirkninger, og jo længere helingstid, efter massagen. Også hvis massagen bliver for kraftig og hårdhændet. Det er antageligt et godt argument for at massage ikke skal være for kraftig i sådanne tilfælde.

Massage versus triggerpunktreaktioner

Det er endnu ikke bevist med stærk evidens, at (særlig kraftig) massage bibringer en sådan ”post-massage” helingskrise. En tilstand, der rent faktisk forværrer tilstanden fysiologisk i kroppen, for derefter at bibringe en forbedring af situationen, alt afhængigt af dit udgangspunkt, sundhedstilstand, interventionen og din ageren efter massagen m.v.

Det er værd at understrege, at du ikke skal forvente at føle dig mærkbart dårligere efter en ordinær massage, hvorfor det er vigtigt, at forventningsafstemme med behandler, især hvis du ikke har fået massage før, eller det er længe siden.

Triggerpunktterapi kan være en undtagelse herfor, hvor der kan gå et par dage før forbedringen indtræffer, igen afhængigt af de førnævnte påvirkende faktorer.

Har du døjet med tilstande i længere tid, bør du i den forbindelse også overveje, om ikke det er mere realistisk, at du får flere på hinanden følgende og mildere, evt. mere kortvarige, behandlinger, end én kraftig behandling, i håbet om at få det bedre med det samme.

Ældre mennesker frarådes særlig kraftig massage pga. rhabdomyolyse risikoen.

Læs også, hvordan du kan forsøge dig frem med at regulere dine egen selvbehandling.

Forskellen mellem naturlig helingskrise og ægte negativ reaktion

 1. Kvaliteten og intensiteten af dine symptomer er meget lig de symptomer, du havde før behandlingen, blot værre. Dette kan antyde en ægte negativ reaktion. Som kontrast vil et deaktiveret triggerpunkt, dvs. en vellykket behandling, føles mere som en irritation, der minder om en inflammation eller når du har fået et mærke (blåt mærke)
 2. En ægte helingskrise er hurtig og stabil. Går helingskrisen ud over to dage eller falder tilbage til intensiteten ved de oprindelige symptomer, dvs. ingen nettoforbedring, vil det med stor sandsynlighed betyde, at behandlingen har medført en negativ reaktion. At behandlingen ikke er lykkes i forhold til de konkrete smertesymptomer (der kan dog være andre virkninger af massagen eller behandlingen)
 3. Fremkomsten af negative reaktioner, der minder om de oprindelige symptomer, blot andre steder i kroppen. Det er sandsynligvis ikke en negativ reaktion, snarere det modsatte, så længe symptomerne ikke er for alvorlige og vedholdende. Det kan vise sig at være det bedst tænkelige scenarie, idet det antages, at hjernen ikke længere er optaget smertemæssigt af dine primære triggerpunkter, som formentlig er blevet deaktiveret. At den har ”rettet opmærksomheden” mod andre mindre problemer, dvs. den næstværste smerte, der trænger sig på i kroppen. Det er nervesystemet indrettet til at kunne regulere, ifølge PainScience. Det er som regel et stærkt signal om fremskridt. Som klient kan det dog være forvirrende, hvis den nye smerte befinder sig tæt op af den oprindelige. Derfor er det vigtigt som behandler at lokalisere den oprindelige smerte, så der kan skelnes mellem denne og evt. nye smerter ved en opfølgende behandling

Andre mere alvorlige negative reaktioner

 • Kraftigere svimmelhed, hovedpine og kvalme. Hvis disse symptomer ikke forsvinder efter 1-2 dage, kan der være grund til bekymring. Her snakker vi ekstrem kvalme, opkast og svimmelhed. Her bør du søge læge
 • Nogle klienter har nemmere ved at opleve såkaldt vasovagal synkope (“almindelig besvimelse”), en kraftig reaktion på triggerpunktterapi, eller kraftig massage. Det kan også forekomme, hvis disse klienter eksempelvis skal tappes for blod. De fleste klienter, der har disse tilbøjeligheder, vil selv være opmærksomme herpå. Har du voldsomme symptomer, skal de dog altid tages alvorligt og du bør søge læge
 • Det mest almindelige for de fleste mennesker er sjældne oplevelser af eksempelvis let svimmelhed, kvalme, sveden, ringen for ørerne, ubehagelige fornemmelser i hjertet, svaghed og visuelle forstyrrelser. Grelle negative reaktioner kan resultere i voldsom svimmelhed, kvalme og opkast, der kan stamme fra ustabilitet i de øverste cervicale hvirvler, vertebral arterie dissektion (VAD) eller livstruende komplikationer efter nakkemanipulationer
 • Hvis dine symptomer forværres kraftigt i mere end nogle få timer, hvis du føler dig ekstremt øm, eller du får store mærker, er det heller ikke positive tegn

Tillid og forventningsafstemning

Tillid er vigtigt. Som klient gør du dig selv en tjeneste ved at tænke konstruktivt om din situation, og at nære tillid til effekten af behandling.

Forudindtagethed vil også kunne indvirke på kroppens spændingsniveau og “villighed til samarbejde”. Der vil være en større chance for det, man kalder “compliance”, klientens evne til at samarbejde om behandlingen. Det gælder om at give sig selv lov til at slappe af og give slip uden partout at forvente noget negativt.

Grundig forventningsafstemning med alle behandlere er dog afgørende for at kunne opnå tillid og forbedre resultater.

Det er også sådan, at hvis du føler dig tryg og sikker hos en behandler, vil der være en langt større sandsynlighed for, at behandlingen vil bibringe positive forbedringer, da triggerpunkter sandsynligvis ikke vil reagere så negativt på behandling. 

Har du tidligere haft dårlige oplevelser med massage, er det følelsesmæssigt vanskeligt at give slip på disse erfaringer, men det er yderst vigtigt at prøve herpå, igennem en oplevelse af at blive behandlet mere nænsomt. Det kan de fleste behandlere sagtens finde ud af at justere på. Eksempelvis også hvis den første behandling ikke har fungeret efter hensigten. Sandsynligheden for, at du får en positiv oplevelse kan øges ved at:

 • du får en kortere behandling
 • med mindre trykstyrke
 • og at du får færre behandlinger inden for et givent tidsrum

Husk endvidere på, at din biologi er designet til at tilpasse sig stimuli og stressorer. Din krop er en helende organisme fra naturens side.

Forventninger til behandlingseffekt

Ligeledes må du som klient også være indstillet på, at ikke alt er beregnet på at skulle løses på en enkeltstående behandling. En enkelt behandling behøver ikke at være retningsvisende for behandlingseffekten.

Mærker du ingen fremskridt efter tredje behandling, er der derimod grund til at overveje andre alternativer. Læs mere om behandlingsmæssige forbehold og konsekvenser i teorien bag triggerpunkter.

Læs også om triggerpunktbehandlingens virkninger ud fra forskellige scenarier samt hvordan virkningen kan opleves og til dels måles.