Velkommen til øverste etage. Den øverste etage i kroppens elevator, hjernen. Kommandocentralen, hvorfra dit liv “styres”, kuldsejles og tingene atter søger hen imod en eftertænksom balance. 

På øverste etage opmagasinerer jeg allehånde, tidssvarende såvel som kendte travere og klassikere indenfor feltet sportspsykologi, mental træning, psykisk velbefindende i videste forstand.

Frem for at tænke det mentale igennem en bestemt dogmatisk linse, det være sig den positive psykologi, sportspsykologi, præstationspsykologi etc., er hensigten her at gå på tværs af sådanne retninger og tankegange. Uden at reducere de mentale muligheder til en bestemt gren eller fraktion af psykologien. 

Hvad er mentale færdigheder?

For at kunne begå sig som menneske i en løbsk verden, hvor forandringstempoet vanskeliggør opretholdelsen af livsrytmer, harmoni og stabilitet i tilværelsen, er det værd at stifte bekendtskab med og gradvist mestre forskellige former for mentale færdigheder.

Færdigheder, der ruster dig og mig til at stå igennem alverdens former for opbrud, kriser, momentane psykiske udsving og ubalancer. 

På den øverste etage vil du kunne stifte bekendtskab med færdigheder som selvtillid, udholdenhed, stamina, vedholdenhed, vilje, taknemmelighed, morgenjournaler, vanebrud og rutiner m.m.

Jeg vil over tid kredse om vitale forhold som evnen til at prioritere og træffe bedre beslutninger og at være mere effektiv. Men samtidig også have blik for ikke bare blind optimering, men situeret optimering, der tjener en bredere livsforståelse. 

Det mentale som kropspraksis

For så vidt som hovedet sidder øverst på kroppen, og at hjernen huserer under kraniet, vil jeg antage, at der er en vis logik i også at kalde mentale processer og evner for en praksis, der vedrører kroppen. 

Jeg finder det særdeles vigtigt, at krop og sind, følelser, tanker og kropsligt velbefindende kan praktiseres på sammenhængende måder. F.eks. kan bevægelse være en måde at udvikle sig selv på som menneske. Du kan lære at kommunikere på en ikke-voldelig facon gennem bevægelse. Eksempelvis lære, hvordan du kan interagere med en partner eller en modstander, en holdkammerat etc. 

Mentale redskaber og mental udvikling

På den øverste etage gælder det om ikke bare at være i god form, men også at have visioner for det liv, du ønsker at leve. At kunne artikulere, altså give udtryk for, dine behov og hvordan du ser et godt liv udforme sig. 

På den øverste etage eksperimenterer jeg med en form for rådgivning og vejledning i kunsten at modnes som menneske. Klassiske greb som refleksion og eftertanke går f.eks. hånd i hånd med mere klassiske sportspsykologiske teknikker som tankestop, visualisering og andre kognitive metodikker.

Jeg går bagom den hævdvundne værdi i at tænke positivt og konstruktivt, og jeg er mindst lige så optaget af værdien af at være taknemmelig. Såvel som at gå på opdagelse i historiens mentale skatkammer. For eksempelvis at erfare hvad vi kan lære af alt fra stoisk sindsro til diverse former for livsanskuelser. Elastikken må gerne være bred her.

Der er tale om tilgange, der overlapper med andre kropspraksisser i form af meditation, grounding, vejrtræknings– og afslapningsteknik. For slet ikke at nævne fænomenet livsresiliens. Sådanne metoder forsøges placeret hver for sig på jesperabild.dk – for overskuelighedens skyld. Og fordi de kropslige aspekter af udøvelsen er i hovedsædet. Samtidig med at det må vedstås, at sådanne praksisser udøver enorm indflydelse på mentale processer og dit mentale velbefindende.

Det er min forhåbning, at du med Øverste etage – mentale redskaber og færdigheder tilbydes en jordbunden såvel som konkret, men samtidig mangfoldig, indgang til den mentale side af din livsresiliens. Vi er alle individer, og det vil jeg forsøge at tage konsekvensen af.

Samtidig vil jeg forholde mig loyalt til de aspekter af emnet, jeg mener kan binde os sammen, og styrke os i fællesskab.