Der kan, måske ikke overraskende, være mange forskelligartede årsager til skulderproblemer. Dette kan bl.a. skyldes vanskeligheder ved diagnosticering samt skulderkompleksets egenart. Erfaringer fra klinisk praksis, såvel som skulderkompleksets natur taget i betragtning, er en grundig og omfattende tilgang til behandling i visse tilfælde nødvendig for at øge sandsynligheden for gode behandlingsresultater. Det afhænger dog i høj grad af skuldersmerternes karakter.

Der kan være flere end 10 muskler involveret ved skuldersmerter. Derfor vil behandlingen i nogle tilfælde blive opdelt i sekvenser, hvor rækkefølgen tilstræber at afspejle indbyrdes biomekaniske og smerteudstrålende forhold, musklerne kan have til hinanden, samt de smerteproblemer det kan forvolde.

Generelt om behandlingen

Behandlingen kan ligeledes være værdifuld som supplement til f.eks. nakkebehandling, arm- og albuebehandling samt hånd- og håndledsbehandling. Eksempelvis hvad angår forskellige tilfælde af smerteudstråling.

Triggerpunktbehandlingen kan typisk berøre følgende:

  • Skulderbladets muskler: muskler, der bevæger og positionerer skulderbladet
  • Rotator cuff musklerne: muskler, der stabiliserer glenohumeralleddet under bevægelse
  • Prime mover musklerne: de primære bevægemuskler omkring glenohumeralleddet

Triggerpunktbehandlingen af skuldersmerter hos jesperabild.dk

  • Kort indledende forventningsafstemning og forundersøgelse, der indkredser problemets omfang
  • Indledende fysiurgisk massage til opvarmning af væv og tilpasning af nervesystem til dybere behandling
  • Triggerpunktbehandling af dine primære smertesymptomer i relation til skulderområdet
  • Triggerpunktbehandling af primære muskelgrupper, der kan have indflydelse på kropsregionens smertetematikker
  • Afsluttende klientvejledning og forventningsafstemning angående evt. videre forløb

I forhold til behandling af skuldersmerter kan armsving være en særdeles relevant medspiller, såvel som en kompleks forståelse af armsving og armbevægelser.