Erfaringer fra klinisk praksis, såvel som skulderkompleksets natur taget i betragtning, er en grundig og omfattende tilgang til behandling nødvendig for at øge sandsynligheden for gode behandlingsresultater. I øvrigt er der mange forskelligartede årsager til skulderproblemer, hvilket bl.a. kan skyldes vanskeligheder ved diagnosticering.

Der kan eksempelvis være flere end 10 muskler involveret ved skuldersmerter. Derfor vil behandlingen være opdelt i sekvenser, hvor en rækkefølge er valgt ud fra de indbyrdes biomekaniske og smerteudstrålende forhold, musklerne kan have til hinanden, og de smerteproblemer det kan forvolde.

Behandlingen kan ligeledes være værdifuld som supplement til nakkebehandling, arm- og albuebehandling samt hånd- og håndledsbehandling, eksempelvis hvad angår forskellige tilfælde af smerteudstråling.

Triggerpunktbehandlingen kan typisk berøre følgende:

  • Skulderbladets muskler: muskler, der bevæger og positionerer skulderbladet
  • Rotator cuff musklerne: muskler, der stabiliserer glenohumeralleddet under bevægelse
  • Prime mover musklerne: de primære bevægemuskler omkring glenohumeralleddet

Triggerpunktbehandlingen af skuldersmerter hos jesperabild.dk

  • Kort indledende forventningsafstemning og forundersøgelse, der indkredser problemets omfang
  • Indledende fysiurgisk massage til opvarmning af væv og tilpasning af nervesystem til dybere behandling
  • Triggerpunktbehandling af dine primære smertesymptomer i relation til skulderområdet
  • Triggerpunktbehandling af primære muskelgrupper, der kan have indflydelse på kropsregionens smertetematikker
  • Afsluttende klientvejledning og forventningsafstemning angående evt. videre forløb