201 Elements of the Human Body.02

OpenStax College, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Kroppen er måske vores kæreste eje. Alligevel kan jeg ikke lade være med at undres over, hvor ofte vi mennesker ikke tager kroppen tilstrækkelig alvorligt. Behandler den lemfældigt eller med selvfølgelighed, evt. til stor fortrydelse senere i livet. Kroppen er ikke et vedhæng til det gode liv. Kroppen er en del af det at være menneske og at udtrykke sig på som menneske. Vi kan ikke være mennesker uden kroppen.

Med siderne placeret under “Kroppen” har du mulighed for at få et dybere indblik i din krop og dens funktionelle anatomi og fysiologi. Her er nogle af de tanker, jeg har gjort mig om formålet med at sætte spotlys på kroppen, vores tilgang til og omgang med den.

Der vil være indkredsninger af fysiologiske såvel som anatomiske forhold, der søger at fremstille kroppen på en praksisnær måde. Bl.a. inspireret af lødige kilder som painscience.com, sundhed.dk, sportnetdoc.dk, forskellige fagfolk, eksperter “helte” etc. Basisviden, krydret med praktiske koblinger og mere nørdede detaljer.

Forhåbentlig så forståeligt, at det hele bliver mere tilgængeligt. Mere tilgængeligt end hvis jeg gravede rigtig dybt i videnskaben og remsede frejdigt op om alt fra spaltning af ATP, mitrochondriers betydning for energi, mystiske detaljer om celler i bughulen og kapillærernes diameter.

Jeg anerkender al denne fantastiske viden, men her er det i højere grad spørgsmålet om, hvordan kroppen trives, når vi sætter os for at efterleve dens behov, uden at være biokemikere, humanfysiologer eller medicinstuderende. Når vi som mennesker lærer om kroppen for at lære om os selv.

Kropskendskabet

Jeg prøver at skabe og videreudvikle et kropskendskab, der hele tiden har øje for inspiration ud fra kroppens funktionelle formåen og kapacitet, sådan som vi er skabt. Også for at kunne behandle kroppen med omtanke og gennem intelligent kropspraksis, muligvis endda asketiske praksisser også. Ikke kun med henblik på præstationsoptimering, men tillige mestring og opdagelse af de livsfunktionelle gaver, kroppen kan give os – hvis vi tør lære dem nærmere at kende.

Photo by Shaojie on Unsplash

Jeg bevæger mig ud på en veloplagt, men ydmyg afluring og undersøgelse af de strenge, der måske kan spilles på for at blive mere fortrolig med kroppens potentiale. Måske fortæller ryggens arkitektur os noget om eksempelvis hvilke behov den har for bevægelse?

Under sektionen “Kroppen”, finder du også siden På tværs af kroppen, hvor jeg vil forsøge at stikke snuden ned i tværgående emner, der alle yder indflydelse på kroppen. Hvad vil det eksempelvis sige at have gode arbejdsvaner når du har stillesiddende arbejde, sikre optimale vilkår for søvn, synet og kunne balancere med lukkede øjne når du bliver gammel.

Andre eksempler kunne være hvad det kunne indebære at have en god holdning, at kende knoglernes og leddenes trivselsvilkår. Men det kunne også være at styrke immunforsvaret, og alle mulige andre neurologiske, cellulare og funktionelle finurligheder og vitale forhold i kroppen. Viden, der på en eller anden måde søges koblet sammen med den menneskelige bevægelse og vores dertilhørende velbefindende. 

Et er endeløse remser af anatomiske forhold. Noget andet er at stræbe efter at se praktisk funktionelle sammenhænge og de konsekvenser og muligheder, det har og kan føre til. At gøre nørderiet meningsfuldt og vedkommende. Hvad er f.eks. værd at vide, når en bestemt muskelgruppe er i fokus, eller når der lægges et motorisk puslespil, for at kunne udføre en sløjfelignende bevægelse?

På tværs af kroppen vil sammen med bloggen på jesperabild.dk over tid vokse sig til en vidtforgrenet tour de force udi kropskendskabets mange kringelkroge, hvor tilstræbt livsresiliens og livssundhed er det, der står for skud.

Bag om behandlergerningen

Jeg er en nysgerrig massør og derfor vil jeg gerne vide mere om, hvordan du kan forebygge eksempelvis årsager til triggerpunkter, eller andre muskulære ubalancer. Indkredse hvorfor det er værdifuldt at koordinere flere bevægelser samtidigt eller hvorfor nakkens muskler er vigtige i forhold til din kropsholdning og det vestibulære system. Viden, der kan påvirke min forståelse og tilgang til behandling. Blot som eksempler.

Med viden om kroppen bliver det endvidere mit mål at skabe bro til og mellem diverse former for bevægelse og kropspraksis. En praksis, der rækker fra klassiske træningsrelaterede metoder, mentale teknikker, bevægelsesformer osv., til nyttig kropsviden med direkte indflydelse i hverdagslivet.

Jeg vil bestræbe mig på at have et forebyggende sigte, der udover at være ”optaget af” diverse risici, skader og skadesforebyggelse samt kropsproblemer, er nysgerrig på de muligheder, du har for at undgå/undvige dem, komme dem i møde osv. Ud fra et naturligt, evolutionært og “enkelt” perspektiv, der har livssundhed og bevægelse som den primære ”medicin”.

At tænke ressourcefuldt med og på kroppen.

Lad dig inspirere

Vi skal genforelskes i kroppen, skal vi ikke? Ikke kun have at vide, at vi har et aaaaalt for højt BMI, at vores lungekapacitet er til dumpekarakter, at vi har øget risiko for tarmkræft osv.

Frem med det, der motiverer til mere liv og bevægelse, og ægger til mere selvtillid og selvstændighed. I al beskedenhed. Jeg anfægter på ingen måde, at den anden form for oplysning kan være konstruktiv, livsnødvendig osv., og den optræder også i mit univers. Vi skal blot passe på med de potentielt formynderiske, faktuelle opremsninger og løftede pegefingre, uden at skele til de funktionelle samspil, vi har med kroppen. Vi må gøre kropskendskabet levende og tilpasse os vilkår for kroppen, når vi oplyser om kroppen. Men også hæve os over deprimerende statistikker.

Det er ikke kun et opsplittet kaos af celler, blodkar, lymfevæske og neuroner, der udgør din krop. Det er sammenhængene mellem de mange vidunderlige og komplekse fysiologiske, anatomiske systemer, og det levede liv, der har min interesse. Det, der inspirerer til mere aktivitet og handling. Det, der ikke fratager dig og mig motivationen for at leve aktivt med kroppen.

Målet? Hvad siger du til longevity (livsforlængelse på en god måde)? Et langt liv fuldt af vigør og virkelyst – også i slutfasen.