Forestil dig én samlet indgang til kroppens praksis. Det er, i al beskedenhed, hvad jeg tilstræber at konstruere. Her finder du en lang række værktøjer og teknikker til daglig brug og til din egen udvikling.

Formålet med Kropspraksis i sin helhed er at øge kendskabet til mangfoldigheden af praktikker, der alle har som omdrejningspunkt at udfordre og holde din krop i balance. At skabe en samlet indgang hertil. På denne vis ønsker jeg at motivere forskellige mennesker med forskellige personlighedstræk, ved at stille alsidige og inspirerende metoder til rådighed.

Kunsten er at benytte sådanne daglige rutiner, asketiske praksisformer m.m. tilpas regelmæssigt til at de tjener din krops velbefindende og sikrer dig en stærk livsresiliens. Dit værn mod sygdom, dysfunktionaliteter, psykisk ubalance m.m., men også som en vejviser i at øge dit bevægelsesrepertoire og din bevægelsesfrihed. En spiralproces, der kan kræve samarbejde og selvansvarlighed – og tålmodighed.

Bevægelsesdiversitet er et nøgleord i denne sammenhæng og derfor er der et samspil mellem det, jeg andetsteds kalder for bevægelsens basis og kropspraksis.

Indpod vaner over tid

Du anbefales at nærme dig disse kropspraksisformer trinvis og tålmodigt. Her er omtanke og omsorgsfuldhed afgørende. Kropspraksis er noget, der kræver fokus, dedikation og beslutsomhed.

Sæt dig ind i én metode ad gangen, og giv dig tid til at mestre den. Kroppen og hjernen skal have tid til at tilpasse sig nye ting.

Herefter kan du gå videre til at lære en ny vanepraksis. Hen ad vejen lærer du, hvilke teknikker og øvelser, der tjener din livssituation bedst, så du selv kan veksle mellem de mange muligheder. Vi er alle vidt forskellige, og vores krop og psyke har brug for forskellig stimulering på forskellige tidspunkter og stadier. Det er dog ikke et mål at have mange kropspraksisser eller at mestre alle kropspraksisser i sig selv. Du skal finde din egen praksis.

På den anden side kan det argumenteres for, at vi som art alle har brug for mange af de samme stimuleringsformer set ud fra kroppens perspektiv. For at undgå smerter, vedligeholde led, vitale kropsfunktioner etc.

Tanken er, at du over tid gradvist og minutiøst opbygger et tilpas livsunderstøttende arsenal, hvor du skaber noget at stå imod med, når livets forskellige stressorer skal kalibreres. Noget, der er forhåndenværende, når du har behov for at holde kroppen i homøostase, i ligevægt og grundlæggende balance. En proces der til enhver tid er dynamisk og aldrig finder et decideret slutmål.

Herudover er det også min ambition at bevidstgøre om de forskellige kropslige universer, der findes, som kan danne basis for forskellige menneskers valg af kropspraksisser i hverdagen. At understøtte individets egen mulighed for at selektere og prioritere i et vildnis af tilgange, metoder, teknikker m.m.

Hvad indeholder kropspraksis?

Udover kropsøvelser, der er et samlet vejledningsbibliotek til fundamentale praksisser som mobilisering, udspænding og styrketræning, vil du blive præsenteret for et væld af andre tilgange, der bygger videre på eller supplerer kropsøvelser.

Med kropspraksis kan du stifte bekendtskab med alt fra grundlæggende til mere udbyggende teknikker og praktikker. Jeg udvikler løbende indhold, og noget vil være på appetitvækkende introduktionsbasis, uden omkostninger for dig, andet vil være betalingsprodukter til overkommelig pris.

Eksempler på praksisser er vejrtrækning til forskellige formål: meditative praksisser, afspændingsteknikker, mentale teknikker, fra vaneindlæring til morgenjournaler, morgenrutiner og indøvelse og fastholdelse af taknemmelighed, motivationsstrategier osv.

Du vil lære om betydningen af profylakse (skadesforebyggelse), kulde- og varmeterapeutiske metoder, kontrastterapi, kolde brusebade, saunabadning, bevægelsesmæssige rutiner som armsving for smertelindring af skuldersmerter osv.

Kropspraksisser er for dig, der vil blive klogere på, hvordan du kan reducere stress, hvordan du kan indøve nye siddevaner, gøre brug af såkaldte mikropauser på arbejde, eller genvinde din produktivitet og kreativitet via en middagslur. Men Kropspraksis er også for dig, der har brug for at kende til basal rådgivning om, hvordan du kan blive dus med søvnens praksis.

Du kan også finde små finurlige greb i hverdagen til at løsne kroppen op, eksempelvis i form af rysteteknik. Måske har du bare brug for et overblikskatalog over, hvordan du kan grounde dig selv, hvis du har for meget om ørerne. Kropspraksis favner bredt. Det kan endda handle om at kalibrere sig selv i forhold til havets bølger.

Dette er blot nogle af de aspekter, jeg stiller dig i udsigt. Jeg prøver at kombinere vidde med prægnans, så der er nok til at imødekomme forskellige behov og ambitionsniveauer.

Alt sammen med skarp skelen til et bagvedliggende højt videnskabeligt niveau eller på anden vis kvalificeret og erfaringsbetonet viden. For at tilvejebringe den bedste tænkelige formidling og et nøje afgrænset udvalg af kropspraksisser, jeg selv nærer tillid til.

God fornøjelse med at indøve nye praksisser for din krop, hele livet igennem.