Som professionel massør finder jeg det meget vigtigt at oplyse om effekten af den behandlingsform, jeg benytter. Når spørgsmål går på, om og hvor godt triggerpunktterapi virker, er mit svar følgende:

 • Høj sandsynlighed for god effekt ved få behandlinger af mindre, pludseligt opståede tilfælde, uden bagvedliggende tematikker af mere alvorlig (kronisk) karakter eller skadeshistorik
 • Rimelig sandsynlighed for god effekt ved gentagne behandlinger på tematikker, hvor mindre ting har antaget en lettere kronisk karakter
 • Triggerpunktbehandling kan formentlig udgøre et smertelindrende supplement i en mere omfattende behandlingsstrategi, når du har kroniske og komplicerede smerter. Herunder smerter, hvor triggerpunkter ikke (nødvendigvis) er det primære problem, eller måske kun udgør det oprindelige problem. Eksempelvis hvor konsekvenserne af uopdagede eller forsømte triggerpunkter er dybere, eller i forlængelse af skader
 • Sandsynligheden for et godt behandlingsresultat afhænger også af, om dine symptomer i første omgang skyldes triggerpunkter

Læs i den generelle behandlingsinformation, hvordan behandlingen foregår, og hvilke behandlingsudsigter, der kan være i forskellige scenarier.

Herudover bør du være opmærksom på de faktorer, der kan prædisponere, forringe eller forkorte effekter af triggerpunktbehandling, såvel som de faktorer, der kan forstærke effekten af behandling.

I øvrigt kan der, udover smertelindring, være andre potentielt gavnlige fysiologiske såvel som psykologisk effekter af massage og triggerpunktbehandling.

Læs i den forbindelse indlægget om hvor kraftfuld massage bør være, der også belyser, hvordan mange andre faktorer indgår i spørgsmålet om virkninger og hvordan det er muligt at kvalitetssikre massagebehandlingen.

Hvordan virker en deaktivering af triggerpunkter?

Der findes ingen videnskabelig standarddefinition på den fysiologiske effekt af at løsne et triggerpunkt, ifølge PainScience. Følgende muligheder anses dog for sandsynlige virkninger:

 • Blødgøring af vævsteksturen
 • Reduktion af sensitiviteten
 • En bogstavelig relaxation
 • En voldsom afbrydelse af indeklemte muskelfibre
 • Sensorisk adaptation, der kan føles helende (i betydningen stopper med at gøre ondt), eller som blot er triviel og midlertidig
 • Kortvarig oplevelse af forværring, efterfulgt af bedring. Midlertidig ”vævsforurening” og eventuel skade på muskelvævet i muskelknuden (triggerpunktet), der gør, at den stadigvæk er øm i noget tid. Du kan sammenligne det med ”acne analogien”, hvor der også er ømhed efter, at man har ”poppet/trykket hul på” en bums. Erfaringsmæssigt er vævet ofte mere sensitivt lige efter. Det vigtige ligger i ikke at tænke for meget over det

Læs om forskellen mellem en naturlig helingskrise og en negativ behandlingsreaktion.

Måling af fremskridt

Der findes p.t. ikke en entydig evidensbaseret metode til at afgøre med 100% sikkerhed, om en triggerpunktbehandling virker. Her er de væsentligste parametre, ifølge PainScience:

 1. Målt reduceret triggerpunkt sensitivitet. Kan måles med et algometer, der måler trykstyrke i behandlingstrykket, når der trykkes ned i muskelvævet og som sammenlignes med din smertevurdering på en smerteskala. I klinikken anvender jeg dog dialog samt en tilbagevendende intensitetsstigning i trykstyrke, afhængigt af din feedback
 2. Reduceret LTR. Local twitch respons, som er den neurologiske vibrering, der opstår, når der trykkes på et triggerpunkt på en måde, der angiveligt løsner punktet. Mindre aktivitet er formentlig et tegn på, at punktet er i bedring
 3. Nye og anderledes symptomer erstatter de gamle. Det er forskellen på en negativ reaktion og en naturlig ”helingskrise”. Nervesystemet prioriterer de smerter, der udgør det mest aktuelle problem, og lader dig vide herom ved at sende nye smertesignaler. Når der ”pilles et lag af smerteløget”, vil du ofte opleve, at der er andre ting, der kommer til syne, der nu er vigtigere at adressere end den oprindelige smerte. Dvs. nye og anderledes symptomer kan komme til live, som hele tiden har været der, men som har været mindre presserende end de oprindelige triggerpunkter. Dette kan dog også være en kilde til forvirring, hvis du oplever de nye symptomer omtrent på de samme områder
 4. En “hvilken som helst reaktion” er bedre end ingen reaktion. Der vil som regel være en eller anden reaktion inden for de første tre behandlinger, evt. forværring dog helst forbedring. Sker der ingenting efter den tredje behandling af præcis den behandling, der benyttes, er det ifølge PainScience en sandsynlig indikator for, at denne behandlingsstrategi ikke vil virke. Det kan være, at teknikken og metoden skal ændres eller at der skal en anden behandlingsform til

Faktorer, som alle kan påvirke et behandlingsresultat:

Det kan også være, at behandlingen rent faktisk virker, men bare langsommere end du som klient håber, forventer, ønsker at bakke op om, eller føler dig i stand til at vurdere.

Begrænsninger ved triggerpunktterapi

Grundet fænomenets komplekse fysiologiske status kan jeg ikke garantere et bestemt udfald af en behandling. Erfaringsmæssigt kan du dog i mange tilfælde, formentlig de fleste, forvente positive resultater, kortvarige såvel som længerevarige. Om metodens eventuelle begrænsninger:

 • Triggerpunktterapi kan have karakter af ”hit or miss” og derfor kan selvbehandling være et andet og mere økonomisk udgangspunkt. Men ”gør-det-selv metoden” er, for langt de fleste, ikke baseret på en dybereliggende indsigt, snarere tværtimod, og næppe realistisk i en travl hverdag for mange af os
 • Mange triggerpunkter kan være svære selv at behandle, af ergonomiske og muskulære/anatomiske grunde, derfor kan professionel hjælp være naturligt berettiget
 • Lokalisering er tricky og det er svært at behandle det, du ”ikke kan finde”
 • Selv om du har lokaliseret et triggerpunkt, er det ikke sikkert, du kan få det til at gå væk igen – uanset behandlingsmetode
 • Selv om triggerpunkter kan være deaktiveret, løsnet eller forsvundet, er det ikke sikkert, de vedbliver med at være neutraliseret. Triggerpunkter kan komme igen, det er faktisk noget nær et vanefænomen og almen erfaring – se også årsager til triggerpunkter

Placeboeffekt ved triggerpunktterapi

Skyldes virkning af triggerpunktterapi placebo? Nej, ikke ifølge PainScience. Men der hersker videnskabelig uklarhed om, hvordan vi skal forstå virkningen af triggerpunktterapi rent videnskabeligt.

Her er nogle af de vigtigste aspekter, du bør vide om placebo:

 • Der er med placebo tale om fraværet af en biologisk virkning, der kan spores til en bagvedliggende biologisk mekanisme. Det, der fremtræder er i stedet for en illusion, hvor det, at vedkommende tror, at behandlingen har virket, kan være virkningsfuld i sig selv. I et eller andet omfang. Placebo kan således betegnes som ”relief from belief” – magien ved placebo er dog, ifølge PainScience, “overhypet”
 • Placebo er kompliceret. Det er ikke en ting, men dækker over flere forskellige illusioner, der kollektivt set kan skabe en behandlingsillusion
 • Placebo har et specielt forhold til smerte, i den forstand at opfattelsen, perceptionen af smerte, i høj grad modulerer smerten. Derfor kan en betryggende forsikring gøre en vis forskel (eller en velvillig og tillidsfuld indstilling fra din side som klient)
 • Placebo er ikke en ”sind over krop” superkraft. Virkningen er kun mindre og kortvarig. Den kan ikke ændre på skader eller organisk patologi, men kan kun påvirke vores oplevelse heraf
 • Placebo kan give bagslag. Når effekten aftager, føler vi måske, at vi er blevet taget ved næsen og snydt. Det kan trigge en tvillingeeffekt, kaldet nocebo, som handler om, at vi får det værre pga. vores opfattelse af behandlingen
 • Placebo påvirkes af alt det, der kan imponere dig som klient ved seriøsiteten og legitimiteten af en behandling: risikoen, prisen, omfanget, intensiteten, teknologien – den er en del af ”det terapeutiske teater”
 • En måde at imponere dig som klient på er at ved at tilføre nye og intense sensationer, fordi du kan ”mærke kraften” af behandlingen. Det er den manuelle behandlings terapiteater, den er sensationsforøgende placebo (interaktiv terapiteater), ifølge PainScience
 • Placebo er, ifølge PainScience, blevet kapret af den alternative medicin. Er behandlingen ikke evidensbaseret, kan du altid sælge placebopower. Placebo retfærdiggøres som behandling i den forbindelse for den behandling, der ikke kan udrydde placebo
 • Placebo virker ikke, når du får at vide, at det er placebo. Informeret placebo er ikke placebo. ”Placebo uden bedrag”. Det skaber inflation i klientforventninger
 • Placebo er en overvurderet effekt, en ”curve ball”, der skal retfærdiggøre en masse kortvarige eller midlertidige succeshistorier

Ved kroniske smerter

I nogle tilfælde skal du være indstillet på regelmæssig supplerende selvbehandling og forebyggelsesrutiner eller anden professionel behandling.

Du skal måske arbejde med vaneændringer, nye former for kropspraksis, muskelstyrkeøvelser, der kan antage forskellige former, afhængigt af problematikken, samt livsstilsforbedringer. I særligt svære smertetilfælde kræves evt. specifik smerterådgivning via eksempelvis smerteklinikker.

Ifølge PainScience er det ikke overbevisende effekter, (almindelig) massage har på især kroniske smerter. Det varierer utroligt meget med kvaliteten af behandling (og behandler), problemets karakter, osv.

Det antages, at den primære virkning på væv og smerte ikke er afslapning, fjernelse af affaldsstoffer, øget blodcirkulation, m.m., men i stedet en frigørelse fra ”muskelknuder” (triggerpunkter).

Lindringen af triggerpunkter kan være midlertidig, ukonsistent osv. I nogle tilfælde, muligvis ved tilstande som fibromyalgi, kan den evt. også være proportionel mere effektiv end smertelindring af mindre kroniske smerter.

Læs også mine råd om selvbehandling, råd om hvad du kan gøre i svære og vedvarende smertetilfælde.

Det videnskabelige perspektiv

Konklusionen på utallige behandleres mangeårige kliniske erfaringer viser, at triggerpunktterapi ofte virker på rigtig mange forskellige smertefænomener.

Ønsker du et dybdegående blik på den videnskabelige status af denne behandlingsform, vil jeg derfor henvise til PainScience og introduktion til teorien bag triggerpunkter.

Metoden triggerpunktterapi er stadigvæk 100% eksperimentel. De videnskabelige tests, man har udført, har ikke været overbevisende nok, Med lidt god vilje kan man dog kalde dem ”lovende”, ud fra devisen om, at ”hvor der er røg, må der have været ild”. Triggerpunktterapiens teoretiske stadie er intelligent ”work in progress”, ifølge PainScience.

Læs også blogindlægget om den videnskabelige vurdering af triggerpunktterapi.

Utallige faktorer, kendte såvel som ukendte, influerer på udbyttet af massageterapier – af enhver slags. MEN det er absolut ikke det samme som, at du ikke skal have tillid til, at triggerpunktterapi kan virke. Det kan blot ikke garanteres i alle tilfælde.

Der er absolut genuint potentiale, som ikke bør forklejnes. Blot bør vi som behandlere informere klienter om de verserende videnskabelige kontroverser, forud for behandling.