Som anført under gennemgang af hoftens anatomi, er noget af det, der karakteriserer hofteregionen, dens indbyrdes muskulære og funktionelle samspil med eksempelvis både mave og bækken, lænderyg samt knæ og lår, også når det gælder smerter.

Der vil derfor med stor sandsynlighed kunne være tale om flere overlappende årsager til hofterelaterede smerter:

 • Triggerpunkter i forskellige kropsregioner, som kan påvirke området omkring hoften og hofteleddet
 • Ustabil kropskernemuskulatur, se også mave- og bækkenanatomi
 • Sport og skader i specifikke idrætsgrene, hvor løb og mange bevægelser, der udfordrer hofteleddet, spiller ind
 • Overbelastning/fejlbelastning/underbelastning (immobilisering). Evt. i relation til posturale forhold, hvis din kropsholdning, fremprovokeret i nogen udstrækning af lænderyggens kurvatur, din medfødte knoglestruktur etc., skaber udfordringer med muskelubalancer
 • Forhold som overpronation af det berørte led, uens benlængde etc. Det er dog ikke klart, hvorvidt disse knoglestrukturelle faktorer er udslagsgivende som direkte årsager til smerteproblemstillinger. Mangeårig forskning viser eksempler på, at der ikke nødvendigvis er en forbindelse mellem forskellige former for kropsholdning og smerte. Dette gælder ikke udelukkende hofteregionen, men også nakkekurvaturer og andre asymmetriske kurvaturer i rygsøjlen, uens benlængde m.m. (Hargrove, Todd (2019). Playing with movement: how to explore the many dimensions of physical health and performance., kap. 9). Til gengæld kan der være andre problemer forbundet med kropsholdning, eksempelvis bevægelighed
 • Længerevarende stillesiddende arbejde, hvor du sidder med benene bøjet ved hoften. Nogle eksperter mener, at en af de væsentligste asymmetriske posturale ubalancer i kroppen kan tilskrives problemer med hoftebøjerne
 • Faldulykker og direkte traumer på siden af kroppen, hvor lårbensknoglen står for skud
 • Muskulære eftervirkninger efter knoglebrud, operationer m.m. Her vil triggerpunktsdannelse med stor sandsynlighed også forekomme
 • Nedslidning af hofterne livet igennem (arthritis)
 • Betændelsestilstande
 • Graviditet og senfølgevirkninger i bækkenregionen heraf
 • Indeklemning af nerver, der løber ned i benet, hvor problemet er muskulært, snarere end neurologisk. Desuden regulære neurologiske problemer, forbundet med ryggen

Det er værd at pege på bevægelsesmangel som en særlig vigtig medvirkende årsag til hoftesmerter. Dette gælder også hvis den bevægelse, du foretager dig, ikke er tilstrækkelig alsidig og inkluderer forskellige kropsplaner og kropspraksisser, eksempelvis styrketræning og mobilisering.