Den almindelige opfattelse af ”lændesmerter” kan være vildledende. Nogle antager, at det refererer til en tilstand eller specifik lidelse, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. At forstå de mange måder, som lænderygsmerter kan præsentere og vise sig på, er afgørende for at kunne udvikle virkningsfulde behandlingsstrategier.

Som anført under lænderygsmerter samt årsager til lænderygsmerter, kan typiske smertesymptomer for rygsmerter dække over en noget mere kompleks smertelidelse. Der kan være tale om en interaktion mellem adskillige triggerpunkter i flere muskelgrupper, udover alle mulige andre årsagssammenhænge.

For at opnå mere konsistente og effektive resultater med rygbehandlingen, er en forholdsvis systematisk og omfattende tilgang muligvis ofte nødvendig for at angribe rygsmerter, der har dybereliggende årsager. Bl.a. fordi problemerne kan udvikle sig, så andre dele af kroppen, psyken m.m., kan påvirkes.

Akutte og kroniske smerter

Akutte smerter, på en uges varighed eller mindre, reagerer som oftest godt på klinisk triggerpunktterapi, men længerevarende tilstande komplicerer tingene. Flere muskelgrupper kan blive berørt og der kan opstå adskillige dysfunktionelle triggerpunktinteraktioner mellem disse. Helt op til 12 muskelgrupper kan muligvis være involveret i sådanne mere “kroniske” tilfælde, hvor der i mindre akutte tilfælde måske kun er to eller tre muskelgrupper i spil.

I praksis er dette umådeligt svært at afgrænse eller diagnosticere, og derfor er en tilstræbt systematisk tilgang relevant. I øvrigt kan der være andre årsager til smerterne end triggerpunkter.

Du kan dog sagtens have rygsmerter, der går over af sig selv, men når noget har antaget kronisk karakter, erfarer de fleste, at tingene ofte er mere indviklede. Det betyder også, at triggerpunktterapi ikke kan lindre alle smerter. Noget kræver helt andre behandlingsformer og livs(stils)ændringer, noget kræver også mere aktiv og vedvarende forebyggende indsats, hvor forskellige kropspraksisser kan understøtte behandlingen, herunder bevægelse.

Behandlingen kan ligeledes være værdifuld som supplement til knæ- og lårbehandling, mave- og bækkenbehandling samt hoftebehandling, eksempelvis hvad angår forskellige tilfælde af smerteudstråling.

Triggerpunktbehandlingen kan typisk berøre følgende:

  • Behandlingen vil komme omkring fire muskelgrupper, der nærmest altid er primære smertefaktorer ved de fleste former for lænderygsmerter, det være sig den kvadratiske lændemuskel, den mellemste ballemuskel, hoftebøjerne og de lige mavemuskler
  • Muskelgrupper, der udstråler smerter i lænderygregionen, herunder dybe spinalmuskler ved rygsøjlen. Muskler, der skaber udstrålende smerter til hofteleddet og ned langs bagsiden af benet og ydersiden af benet. Desuden smerter omkring bæltelinjen, hoftekammen samt SI-leddet og den øvrige balle- og baglårsregion. Herudover også inderlår. Endvidere smerter forskellige steder i mave- og hoftebøjerregionen
  • Der arbejdes systematisk med din berørte smerteside, og dernæst med udvalgte muskelgrupper på den ikke-smertefulde side, hvor lænde-, balle- og baglårsmuskler inddrages af hensyn til at forøge behandlingens effektivitet m.m.

Triggerpunktbehandling af lænderygsmerter hos jesperabild.dk

  • Kort indledende forventningsafstemning og forundersøgelse, der indkredser problemets omfang
  • Indledende fysiurgisk massage af kroppens centrum omkring lænderygregionen, inklusiv antagonistmuskler og dele af underekstremiteten, til opvarmning af væv og tilpasning af nervesystem til dybere behandling
  • Triggerpunktbehandling af dine primære smertesymptomer i relation til området omkring lænderyg
  • Triggerpunktbehandling af primære muskelgrupper, der kan have indflydelse på kropsregionens smertetematikker
  • Afsluttende klientvejledning og forventningsafstemning angående evt. videre forløb