Underbens- og fodsmerter kan i et eller andet omfang muligvis være forbundet med smerter, der kan have forbindelse til alt fra nakke-, lænderyg-, hofte- og og knærelaterede forhold

I dette kropsområde kan der være årsager, der med al sandsynlighed peger i retning af overbelastningstematikker eller manglende stimulering af hele underekstremiteten.

Flere af disse former for overbelastning kan være relateret til medfødte og strukturelle forhold, men også overdreven aktivitet, typisk ved kontinuerlige bevægelser, hvor tekniske forhold og udstyr kan være medvirkende faktorer. Eksempelvis ved cykling og løb.

Mange forhold vedr. muskulær overbelastning kan evt. involvere muligheden for dannelse af triggerpunkter. Underben er særligt udsat i den forbindelse, da vi vanskeligt kan undgå at bruge vores underben.

Underbens- og fodsmerter kan forværres eller måske være direkte forårsaget af flere af nedenstående punkter:

 • Triggerpunkter i forskellige kropsregioner, som påvirker området omkring foden, hælen og ankelleddet
 • Sport og skader. Gælder både specifikke idrætsgrene og på motionsplan. Især hos personer, der overdriver løbeudfoldelsen for ofte eller løber for langt (for tidligt). Ofte bliver aktiv hvile og progression ignoreret, det samme gælder opvarmning
 • Overbelastning/fejlbelastning/underbelastning. Evt. i relation til medfødte posturale forhold, såsom fodtype og knoglemæssige forhold ved fod, ankel etc. Desuden uhensigtsmæssig løbeteknik i forhold til den enkelte persons anatomi, indstilling af eksempelvis cykeludstyr, “upassende” valg af fodtøj m.m. Vær f.eks. opmærksom på ikke at vælge “forkert” fodtøj, hvis der er tale om mindre “skævheder”, eksempelvis pronation. Her har jeg selv oplevet klienter give udtryk for, at specielle sko har forværret forholdene. Undersøg gerne din tematik hos forskellige eksperter. Alternativt kan du overveje gradvis overgang til minimalt fodtøj og barfodsgang. Vær ligeledes opmærksom på, at mange smerter i fødder og underben ligeså vel kan være et udtryk for manglende stimulering af denne region – f.eks. ved ikke at vedligeholde den almindelig ambulation i form af gåture
 • Manglende eller forkert brug af udspænding af lægmuskulatur samt muskulær ubalance mellem underbenets for- og bagsidemuskulatur, foranlediget af trænings- og livsvaner
 • Sovevaner. F.eks. at sove med et tæppe over fødderne, der placerer dem i en permanent plantarflekteret position, hvor fødderne er foroverbøjet pga. tæppet
 • Immobilisering af ankelleddet og knæleddet. F.eks. pga. overdreven siddeaktivitet uden jævnligt at strække benene ud eller manglende/fraværende mobiliseringsvaner
 • Faldulykker og direkte traumer på ankelleddet. Fra badmintonlandingen, til den uheldige person, der snubler over kantstenen
 • Muskulære eftervirkninger efter brud eller ruptur af akillessene eller forstuvninger af ankelleddets ligamenter etc.
 • Nedslidning af underekstremiteten livet igennem (arthritis, slidgigt)
 • Kredsløbsforstyrrelser, andre sygdomme og manglende næringsstoffer
 • Diverse former for smerteudstråling og neurologiske dysfunktioner
 • Livsstil bredt forstået. Især stressrelaterede forhold, kost og motionsvaner

Manglende adressering af afspænding af lægmuskulatur samt mobilisering af ankelled kan generelt betragtes som værende årsager, der muligvis over tid kan volde smerter og udvikle sig til regulære skader. Hertil kan muskulære ubalancer og manglende styrke i underekstremiteten generelt evt. spille en væsentlig rolle.

Samtidig skal du være opmærksom på, at der kan være mange systemiske forhold i kroppen, der ligeledes kan indvirke på problemer i dette kropsområde (kredsløbsproblematikker, stofskifte, ernæringsmæssige mangler, stress etc.).

Mange af disse systemiske forhold er jeg tilbøjelig til at forbinde med mangel på bevægelse og en livsstil domineret af inaktivitet.