Vejrtrækningsteknik er den side af kropspraksis, som tager det konkrete favntag med forskellige metoder til at trække vejret, alt afhængigt af dit udgangspunkt. Vi skal nemlig huske, at liv og teknik kan hænge sammen.

Baggrunden for denne sektion om vejrtrækningsteknik er et ydmygt, men dybtfølt ønske om selv at få skabt mere overblik over dette mangfoldige felt. Endvidere at finde ud af, hvilke teknikker der kan have værdi for os som mennesker, under forskellige livsomstændigheder og med forskellige formål for øje.

Vejrtrækningens betydning

Uden vejrtrækning kan vi ikke være til. Vejrtrækningen er livsvital.

Mange sygdoms- eller irritationstilstande som f.eks snorken, søvnapnø, astma, autoimmune sygdomme og allergier kan i forlængelse af vores stigende forbrug af forarbejdede fødevarer måske være forbundet med vejrtrækningsforstyrrelser. Eller rettere føre til, at vejrtrækningen for mange mennesker fjerner sig fra sin naturlige nasale form og bliver mere kronisk praktiseret gennem munden.

En dårlig, i betydningen overfladisk, vejrtrækning fra brystregionen, vil kunne skabe problemer for de fysiologiske processer, som diafragma sørger for i samarbejde med mavevæggen og bækkenbunden. Den overfladiske vejrtrækning kan dermed hindre en fri bevægelighed af blod og lymfe til hele kroppen, samt hæmme motiliteten i dine organer.

Der kan være mange andre hæmmende faktorer, så som livsstil, økonomi, stress, opvækst, traumer etc. Men vejrtrækning kan nemt blive påvirket af vores vaner alene. Det er en vigtigt pointe, der taler for værdien af at blive klogere på, hvordan det hænger sammen.

Vejrtrækning – en tabt kunst?

Vejrtrækning er ikke bare vejrtrækning. Vejrtrækning er en kunst, muligvis endda en tabt kunst, vi kan genvinde vores fortrolighed med. Alligevel kan mange mennesker ikke se værdien i at arbejde bevidst med deres vejrtrækning. Måske tænker de bare ikke (nok?) over det.

En automatisk kropslig fysiologisk proces kan komme i fare for at miste sin vitalitet og effektivitet, når vi stopper med at skele til, at det ikke blot er en automatisk proces. Vi kan let komme i situationer, hvor vi glemmer at trække vejret. Derfor også rådet “tag en dyb indånding”, “træk vejret helt ned i storetåen” osv.

Ergospirometry laboratory

Cosmed, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Samtidig kan vi glemme, at der er tale om en stærkt trænerbar evne, som kan guides, manipuleres og styres i forskellige retninger, afhængigt af forskellige formål.

Det vigtigste først

Vi kan sågar glemme, at det er en livsvigtig proces, der kan føre til sygdom og tab af livskvalitet. Ikke mindst, hvis vi ignorerer vores nuværende vejrtrækningsvaner.

Formål er der nok af. Det liv, vi fører, sætter barrierer op for os, der kan påvirke vores vejrtrækning, så dens styrke kan blive reduceret, og den effekt, vejrtrækningen har på hele organismen, kan mindskes. Derfor skal vi praktisere – hyppigt, jævnligt, dagligt. For at udnytte, at vejrtrækning formentlig er den største driver for vores helbred, der kan transformere dysfunktionelle tilstande om til mere naturlige homeøstastiske processer i kroppen.

Vejrtrækning hjælper formodentligt på at skabe indre balancer i kroppen. Det må være det vigtigste. Herefter kan vi øve os i at svømme banelængder, hvor vi holder vejret og at trække vejret under vanskelige jobsamtaler, og al det andet, der er så fascinerende.

Når vi opdager vejrtrækningen

Når vi indlader os på at trække vejret med omtanke og bevidst fokus, indtræder en ny og mere autentisk selvbevidsthed. Vi kommer på omgangshøjde med vores krops egentlige velbefindende. Læs venligst denne sætning en gang til. Den rummer en erfaring, jeg deler med mange klienter, som kigger forbi i min klinik. Nærvær og fokus på vejrtrækning er en vigtig kilde til et bedre liv. Helt generelt.

Inden for naturlig bevægelse ligger vejrtrækning, hos nogen, nederst i hierarkiet for bevægelse, som noget af det mest grundlæggende, du skal igennem, før alt muligt andet. Vejrtrækning er ikke noget, du skal bagatellisere. Det griber ind i hele dit liv.

Vejrtrækningen afslører i et vist omfang “det hele”. Den “fortæller os”, hvordan vi går og har det. Vi kan registrere restriktioner i åndedrætsmekanismen, der skifter fra dag til dag. Nogle dage er den mere besværet end andre. Vi kan pludseligt opdage, at vi holder vejret, eller at vi kun trækker vejret med den øverste del af brystkassen og ribbensmuskulaturen.

Vi kan erfare, at vi får en bedre, roligere og dybere vejrtrækning, efter, eller bedre endnu, under en behandling på massagebriksen. Mange erkendelser, der alle kræver opmærksomhed på vejrtrækningen.

Det behøver dog ikke være behandling, det kan også være ved at praktisere dyb og langsom vejrtrækning, som eksempelvis boksåndedrættet, eller andre tilgange. 

Mindre mystik, mere praksis og erfaring

Kendskabet til vejrtrækningsteknik har alt for længe være sløret og forplumret af fordomme om østlig mystik, yogier og myter om dette og hint, der i sidste instans ikke bringer vejrtrækningens lyksaligheder tættere på almindelige mennesker(s) dagligdag.

Nogle mennesker er efterhånden mere bange for at trække vejret end det modsatte. Kan jeg blive syg, kan det forværre min sygdomsproblematik? Er det naturlige nu omsider gået hen og blevet mistænkeliggjort? Du er skabt til at trække vejret, hold godt fast i det. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan, og under hvilke omstændigheder hvordan. Det er her, teknikaliteten har sin berettigelse, men også kan forvirre os.

I en teknologisk disruptionsbesat tidsalder, hvor forandringstempoet sætter dybe spor i vores evne til at forholde os til os selv, er vores resonansevne, som den tyske sociolog Hartmund Rosa, taler om, under pres. Det kniber angiveligt for mange af os med at kunne absorbere alle de nye og vidtgående forandringsprocesser og relationelle forviklinger. Her kan vejrtrækning være den første og største taber. Men samtidig også din første redningsflanke.

Vejrtrækningen er paradoksalt nok også en måde at komme overens hermed. At sikre dig, at du hele tiden har fokus på at mærke dine egne behov, og værne herom, uden at det udarter til en okkult praksis, som ekskluderer novicer eller fortaber sig til eksotisk eller esoterisk mystik.

Den rette praksis med vejtrækningsteknik er intimt forbundet med den livssituation, du befinder dig i, de ønsker og drømme, du har, og de behov, du har brug for at få opfyldt. Det starter med at fokusere på nuet, dit nærvær – nærværet med vejrtrækningen. At være bevidst om at og hvordan du trækker vejret lige nu!

Det gælder for mange af os sikkert om indledningsvis at forvandle underskudsfølelse, energiforladthed, nedtrykthed og tristesse til overskud mod og livstillid. Overskud til ikke kun at gispe efter at hænge på i et blindt samfundsræs, men overskud til at kende sig selv bedre, så du kan være noget med og for andre mennesker. 

Herfra kan præstationsmæssige betragtninger og andre formål tone frem.

Om forskellige teknikker til vejrtrækning

Hvad angår vejrtrækningsteknik undersøger jeg målrettede teknikker, som beskrives omhyggeligt og foldes ud i et forståelses-, såvel som et praksisperspektiv. Det gælder om at skelne mellem forskellige kontekster for brugen af vejrtrækning. 

I ovenstående video viser jeg to forskellige “kontekster”. En siddende stilling og en stilling, hvor jeg er i bevægelse.

Du vil med tiden kunne stifte bekendtskab med ikke bare grundlæggende dyb vejrtrækning fra diafragma, såkaldt diafragmatisk åndedræt, boksåndedrættet, men også det kraftige bioenergetiske åndedræt og mange andre former.

Over tid vil du på jesperabild.dk blive præsenteret for flere formålsrettede vejrtrækningsteknikker, som dermed finder deres anvendelse forskellige steder og under forskellige omstændigheder. Det kunne eksempelvis være:

  • Normal vejrtrækning som kontrast til uregelmæssig urolig vejrtrækning
  • Trænet vejrtrækning
  • Udholdende brug af vejrtrækning
  • Styrkende vejrtrækning
  • Vejrtrækning anvendt helbredende og terapeutisk
  • Smertelindrende vejrtrækning
  • Meditativ vejrtrækning
  • Præstationsfremmende vejrtrækning

Vejrtrækningsteknik er ikke bare vejrtrækning. Det er et fascinerende univers for sig, et stykke kulturhistorie. Det er menneskets vigtigste fysiologiske behov, vi skal efterleve hele livet for at holde kroppen i balance. Ja, først og fremmest for overhovedet at være i live

Vi befinder os vel, når vi er godt klædt på til at trække vejret mere differentieret i forskellige arenaer, relationer, tilspidsede og krævende situationer. Vi kan bevæge os ind og ud af forskellige praksisser, når vi mestrer hver enkelt teknik. Det giver os over tid en større livsresiliens, når der er brug for at trække vejret mere, bedre og anderledes. Når livet kræver det af os.

Det handler om at få et godt liv

Vejrtrækning forbedrer med god sandsynlighed vores livskvalitet, lindrer smerter, skaber mere koncentration og overskud, reducerer psykiske komplikationer og giver bedre præstationsevne samt indre organisk balance i kroppen etc. Med de rette teknikker kan du beskytte og udvide din livssundhed dramatisk. Det synes at være en tungt etableret erfaring, såvel som en (delvist?) videnskabeligt underbygget tese. Husk der er mange faktorer i spil, når vi taler det gode liv.

Lær at trække vejret differentieret i en tidlig alder, det vil kunne understøtte hele dit liv. Det er ikke noget, du først bør have anbefalet efter en afskedigelse, lære at praktisere hos en terapeut, coach eller psykolog. Eller når du oplever, at du er ved at sande til i arbejdspres.

Om end der kan være stort behov for vejrtrækning i disse scenarier, og vejledning kan være tiltrængt og værdifuld. Det er, når alt kommer til alt, en fundamental livspraksis. En kropspraksis, der “styrer” alt andet og vil kunne øge din evne til at navigere i tilværelsen med mere ro og balance. Det håber jeg ikke, du finder for postulerende og prætentiøst. 

Vejrtrækningen er din ven. Følg vejrtrækningen og du kan øge din livssundhed – hele livet.