I behandlingerne til underbenet fokuserer jeg på at modvirke, forebygge og lindre udbredte smerteproblematikker, som nævnt på siden underbens- og fodsmerter, samt efter skader eller ved kroniske smerter.

Generelt om behandlingen

Behandlingen kan ligeledes være værdifuld som supplement til knæ- og lårbehandling, lænderygbehandling samt hoftebehandling, eksempelvis hvad angår forskellige tilfælde af smerteudstråling.

Triggerpunktbehandlingen kan typisk berøre følgende:

  • Muskelgrupper på henholdsvis for- og bagsiden af underbenet, samt ydersiden
  • Desuden undersiden af foden og hælen
  • Hofte- og ballemuskulatur, der kan skabe udstrålende smerter ned i benet
  • Knæomgivende muskler, afhængigt af symptomer

Triggerpunktbehandlingen af underbens- og fodsmerter hos jesperabild.dk

  • Kort indledende forventningsafstemning og forundersøgelse, der indkredser problemets omfang
  • Indledende fysiurgisk massage til opvarmning af væv og tilpasning af nervesystem til dybere behandling
  • Triggerpunktbehandling af dine primære smertesymptomer i relation til området omkring underben og fod
  • Triggerpunktbehandling af primære muskelgrupper, der kan have indflydelse på kropsregionens smertetematikker
  • Afsluttende klientvejledning og forventningsafstemning angående evt. videre forløb