Mange knæsmertetyper, der bl.a. kan minde om smerter ved etablerede skadesdiagnoser, såvel som ved stædige efteroperationstilfælde, kan evt. lindres via triggerpunktbehandling.

Herudover kan triggerpunktbehandling også være relevant ved tilfælde af diverse former for overbelastning og overtræning. Ydermere ved tilfælde, hvor smerter af mere diffus karakter har det med at komme igen eller har svært ved at forsvinde.

Generelt om behandlingen

Behandlingen kan ligeledes være værdifuld som supplement til underbens- og fodbehandling, lænderygbehandling samt hoftebehandling, eksempelvis hvad angår forskellige tilfælde af smerteudstråling.

Triggerpunktbehandlingen kan typisk berøre følgende:

  • Muskelgrupper på henholdsvis for- og bagside af låret samt lægge, der kan skabe smerter for- og bagtil på knæet
  • Muskler, der hæfter på siden af hoftekammen, som kan give knæsmerter, evt. også lænderyg
  • Selve knæleddet, ligamenter (mediale og kollaterale) knæskallen (patella) og knogletilhæftninger nedenfor patella (tuberositas tibia, pes anserinus)

Triggerpunktbehandling af knæ- og lårsmerter hos jesperabild.dk

  • Kort indledende forventningsafstemning og forundersøgelse, der indkredser problemets omfang
  • Indledende fysiurgisk massage af primære muskelgrupper med virkning over knæleddet samt støttestrukturer og tilhæftningssteder, til opvarmning af væv og tilpasning af nervesystem til dybere behandling
  • Triggerpunktbehandling af dine primære smertesymptomer i relation til området omkring knæ og lår
  • Triggerpunktbehandling af primære muskelgrupper, der kan have indflydelse på kropsregionens smertetematikker
  • Afsluttende klientvejledning og forventningsafstemning angående evt. videre forløb