Vores muskler og led påvirkes, når vi bevæger os, dyrker idræt etc. Belastningsform og grad er typisk afhængig af disciplin, kropspraksis, træningsform, træningsmængde m.m.

Alle, der udsætter sig selv for mange krævende gentagelser af sportsspecifik art, f.eks. i forbindelse med kast, ketsjerføring, slag, løbeskridt, styrketræning etc., kender i forskelligt omfang hertil.

Her kan sportsmassage være et muligt virkningsfuldt værktøj i forhold til restitution, konkurrenceforberedelse, skadesforebyggelse m.m. Desuden som delement ved forskellige former for rehabilitering og eventuel hurtigere tilbagekomst til ønsket normal aktivitet.

Massagen er til dels en pendant til den fysiurgiske massage og kan samtidig suppleres med triggerpunktterapi.

Hvad kan indgå i din sportsmassage?

 • Massage til mental opladning, der virker opkvikkende på nervesystemet m.m.
 • Stimulerende massageteknikker, der øger spændingsgraden i muskulaturen
 • Fysiurgisk og restituerende massage på særligt ømme områder efter træning, eller på muskler, der belastes systematisk gennem idræt
 • Forsigtig massage med henblik på nedbrydning af patologiske vævsforandringer og begyndende arvæv efter skader og som skadesforebyggelse
 • MET udspændingsteknik (MuskelEnergiTeknik) for at fastholde optimal funktionel bevægelighed. Typisk anvendt på hasemuskulatur, hoftebøjere og arme
 • Vejledning om kuldebehandling og varmebehandling efter endt massage samt brugen af øvrige kropspraksisser
 • Vejledning i brug af SROMP (Soft Range Of Motion Practice) og mobiliseringsøvelser samt grundlæggende udspændingsteknikker
 • Vejledning i styrketræning som led i at skabe bedre muskelkontrol, -udholdenhed, -balance, -koordination, -styrke. Desuden som element i optræning af senevæv og gradvis udbedring af smertetilstande
 • Tilpasset massage på typiske idrætsskader som supplement til fysioterapeutisk eller anden professionel skadesbehandling. F.eks. tennis- og golfalbue, løberknæ, skinnebensinflammation

Oplagte områder at massere i forbindelse med sportsmassage

 • Fødder og ankler
 • Bagsiden af lægmuskulaturen
 • Lårets for- og inderside
 • Bagsiden af låret
 • Lænderyg og hofte (ballemuskulatur)
 • Skulder og nakke
 • Brystmuskulatur
 • Arme

Mulige virkninger af sportsmassage

 • Spændte og stive muskler løsnes op
 • Lindring af forskellige smertetilstande
 • Forbedring/vedligeholdelse af funktionel bevægelighed
 • Øget kredsløbsstimulering – forbedret blodgennemstrømning i musklerne
 • Udskillelse af affaldsstoffer og tilførsel af nye næringsstoffer og ilt
 • Forbedret restitution efter sportsskader og fysisk krævende aktivitet
 • Præstationsfremme i forhold til muskulær funktionsevne, mental oplagthed, træningsparathed
 • Generhvervelse af koncentrisk muskelstyrke efter forsinket muskelømhed, DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness), samt højnelse af din tryksmertetærskel
 • Minimering af skadesforekomst og skadessymptomer gennem regelmæssig brug af massage

Sportsrelateret massage er et muligt redskab til at fremme gode idrætsvaner og skabe trivsel for din krop, der udsættes for forskellige former for krævende, ofte ensidige, asymmetriske og uforudsigelige kraftpåvirkninger eller bevægelser.

Desuden kan massagen ses som supplement til den fysiurgiske massage, og de samme forbehold, hvad angår virkninger af fysiurgisk massage, gør sig også gældende ved sportsmassage.

For en helt grundlæggende forståelse af principperne i og formålet med sports-/idrætsmassage, anbefaler jeg, at du læser Danmarks Idrætsforbunds udgivelse Idrætsskader. Eller deres publikation Idrætsmassage, selvom de har nogle år på bagen.

Læs desuden mere om massagens generelle virkninger og værdifuldheder ved massage samt om myter inden for massagefeltet, og en præcisering af hvor kraftfuld massage bør være?