Som professionel, engageret og dedikeret massør, er det mig magtpåliggende at kunne svare ærligt og redeligt på, hvad massagens værdifuldheder er. Der er en etik på spil, selvom man er kritisk overfor sin egen branche.

Det er vigtigt at kunne formidle ærligt, sobert og redeligt til andre mennesker, hvad der har værdi ved massage. Jeg fornemmer, at mange er kritiske, når de kommer forbi i min egen klinik, og det ser jeg som et (moderat) sundhedstegn.

Jeg oplever også, at de fleste ikke ved så meget om massage, og slet ikke dens videnskabelige grundlag, dens forskellige indvirkninger på kroppen og sindet, så det synes jeg i den grad er værd at informere mere om.

Her gælder det om at få optrævlet værdifuldhederne og fokusere sagligt på det underbelyste, så massagens myter ikke ender med at tage livet af en fantastisk livspraksis.

Massagens berettigelse

Beroligende og forsikrende argumenter for massage og for dig, der har behov for at blive bekræftet i værdien af massage:

  • Massage er fornøjelig, afslappende og behagelig, uanset om det har nogen terapeutisk effekt. Sådanne forhold er iboende kvaliteter. En “power nap” kan være billigere, men er indlysende ikke nær så godt. Massage leverer “premium hedonism”, suveræn hedonisme, skriver Paul Ingraham fra PainScience. På det bedst tænkelige niveau er det noget af det mest nydelsesfulde, du kan opleve. Det skal ikke forveksles med en fordom om, at massage “bare er ren luksus”. Der er tale om en oplevelse, der kan have særdeles høj værdi for dig
  • Selvom mange finder massage dyrt og ikke kan se, at der skulle være nogen beviselige effekter heraf, skal det nævnes, at den evidens, der er for at massage reducerer angst og depression, alene i sig selv berettiger prisen for rigtig manges vedkommende. Virkningerne er gennemtestet. Der er tale om store befolkningsmæssige og stigende udfordringer, der kun ser ud til at vokse i de kommende år. Og det er en meget stor fordel, der slet ikke får den opmærksomhed, den fortjener. Det er i øvrigt langt fra givet, at det er den eneste fordel, kun den vi med sikkerhed kan sige har klaret barren for tilstrækkelig bevisførelse, det er solidt evidens baseret
  • Det at assistere mennesker med hjælp i forhold til deres angst og depression er kun toppen af et emotionelt isbjerg. Der gives en stor gruppe af andre udokumenterede, men sandsynlige, psykologiske effekter af massage. Berøring er grundlæggende og fundamentalt for alle primater, også mennesker. Massage kan højst sandsynligt inspirere din personlige vækst og selvopmærksomhed. Faktorer, der er vanskelige at dekonstruere, teste og/eller definere
  • Der er adskillige potentielle effekter, der rækker udover det psykologiske og “spirituelle”, som ikke behøver at skulle bevises for at kunne være værdifulde at konsultere. PainScience pointerer, at evidensbaseret medicin ikke er paralyseret af uperfekt og ukomplet videnskabelige dokumentation, og massageterapi behøver heller ikke være det. Det er et fælles vilkår. Usikkerhed er en del af sundhedssektoren, og der er både gode og mindre hensigtsmæssige måder at klare det på. Så længe der er informeret samtykke og oplysning om metodens reelle potentiale. Massage er ikke i skarp kontrast til etableret videnskab, det er ikke en provokation heraf. Massage er relativt sikkert og det giver mening
  • Det er også værd at informere om, at massage med stor sandsynlighed kan reducere nogle former for smerte. I det mindste midlertidigt og via adskillige plausible mekanismer. Især i rehabiliterende øjemed er det værd at tage med, hvor “a relatively pain-free period can be quite a useful “window of opportunity” to test and push back your limits with a little badly needed exercise” (PainScience)
  • Kritikerlauget er veluddannet, og hvor berettiget dets kritik af massagemyter end er, er den også uperfekt. Som i enhver anden menneskelige gruppering er der risiko for scientisme, og ifølge PainScience er det primært skeptikere, som ofte er skyld heri:

“Skeptics are as vulnerable to cognitive distortions and motivated reasoning as anyone else, despite their awareness of them; some of them are sociopaths, egregious pedants, even misogynists and racists; many are more committed to their “tribe” than they are to the truth. There’s a wide range of quality in skeptical rhetoric, and plenty of it is just sloppy and amateurish. In short, we should take skepticism about massage therapy with a grain of salt.” (PainScience)

  • PainScience gør sig til tals for, at skeptikere af triggerpunktterapi måske ser lidt ved siden af sagen. Selvom om metoden er overhypet og halvbagt rent videnskabeligt, er det langt fra det samme som, at den er værdiløs. Ingraham nævner alternativer, der er langt mere “falliterklæringsværdige”, såsom homøopati, reiki, kiropraktiske justeringer af babyer osv. Triggerpunktterapi er genuint interessant og kan med god etik praktiseres som en konservativ eksperimentel behandlingsmetode
  • Massage er større end summen af dens enkeltbestanddele, som det også er tilfældet med andre forhold i sundhedssektoren. Der ligger gode perspektiver i et samarbejde med din massør, som kan i træde i en coachende/livsvejledende rolle, der flytter fokus fra basisydelsen og åbner på et bredere syn på livsforebyggende kropspraksis. Men massage er i sig selv helt gyldig og fuldt ud tilstrækkelig og unik – don’t worry

Du kan læse flere forsikrende ord om massagens relevans hos PainScience.

Er du nysgerrig på, om massage er noget for dig, kan du danne dig et overblik over de forskellige massagebehandlinger hos jesperabild.dk