Fysiurgi var tidligere en lægelig specialebetegnelse for det område, der beskæftiger sig med bevægelsesfunktionens fysiologi og dens sygdomme, og som i dag hører under reumatologien.

Fysiurgisk massage er dermed tæt knyttet til din krops anatomiske opbygning og funktionalitet.

Den fysiurgiske massage har blandt andet sine rødder hos en berømt svensk gymnastiklærer, Per Henrik Ling. Han nærede en stor passion for anatomi og udviklede en behandlingsorienteret, klassisk form for massage, som sidenhen har nydt stor udbredelse.

Hvad kendetegner fysiurgisk massage

Under fysiurgisk massage masseres din krops bløddele (muskelvæv, bindevæv m.m.) på en anatomisk korrekt måde, hvor fokus er på at få muskler, sener og led til at fungere bedst muligt, reducere smertegener og fremme optimal bevægelighed.

Smertetilstande i skeletmuskulaturen (myoser og muskelinfiltrationer m.m.) samt muskelspændinger forsøges lindret vha. en række forskellige mekaniske principper, eksempelvis massage, udspænding, muskelpumpeøvelser, mobilisering, SROMP (Soft Range Of Motion Practice) samt kuldebehandling og varmebehandling. Og vil jeg tilføje, ved hjælp af andre egnede, tilstødende kropspraksisser.

Udgangspunktet i professionel fysiurgisk massage er din krops anatomiske opbygning og funktionalitet. Jeg tager udgangspunkt i musklernes udspring og tilhæftninger samt musklernes forløb (fiberretninger). Massagen er således både nuanceret og grundig i sin tekniske udformning – og har fokus på hele kroppen.

En fysiurgisk massage kan evt. suppleres med en detaljeret form for behandling i form af triggerpunktterapi.

Vær opmærksom på at massagebehandling ikke kun handler om hvor kraftig en massageterapeutisk trykpåvirkning og hvilken teknik, der er tale om, men også udgør et fænomen, der griber ind i mange andre aspekter af behandling og behandlingseffekter. Fra erfaringer med løbende eksponering for massage, til forventningsafstemning, til smertehåndtering som biopsykosocialt fænomen, til øvrige effekter på psyke såvel som følelsesliv og sanseapparatet.

Mulige virkninger af fysiurgisk massage

Massagens virkninger er komplicerede. Man kan eksempelvis tale om fysiologiske, psykologiske, neurologiske og mekaniske virkninger (indvirkning på kroppens bevægelighed og funktionsevne). Din personlige oplevelse af og forventninger til massage spiller ligeledes en stor rolle, samt klient-massør relationen.

Mulige og ofte omtalte virkninger af massage kan være:

 1. Afspænding af muskler
 2. Stimulering af nervesystem og muskulatur
 3. Velværefølelse og bedre søvnkvalitet
 4. Stressreduktion – kan bidrage til at sænke niveauet af hormonet cortisol
 5. Smertelindring – herunder ved diffuse smerter uden kendt årsag
 6. Forebyggelse af arbejdsmæssige belastninger af led og muskler, f.eks. ved stillesiddende arbejde, fysisk hårdt arbejde, uhensigtsmæssig ergonomi på arbejdspladsen m.m.
 7. (Bedre) udspænding af musklerne. Hjælper eksempelvis med at opretholde en funktionel og sund bevægelighed
 8. Kredsløbsstimulering
 9. Fjernelse af affaldsstoffer og tilførsel af nye næringsstoffer og ilt
 10. Smidiggørelse af bindevæv gennem nedbrydning af begyndende arvævsdannelse for at modvirke reduceret bevægelighed (eksempelvis ved idrætsskader)
 11. Smertelindring ved skadesbehandling under genoptræning (fysioterapeutisk rehabilitering)
 12. Opnåelse af højere smertetærskel i forbindelse med forsinket muskelømhed (DOMS)

Mange faktorer påvirker massagens effekt. Men det er vigtigt at gøre opmærksom på, at førnævnte virkninger er omgærdet af forskellige grader af videnskabelig dokumentation og af kontroverser.

Det skyldes bl.a., at det er vanskeligt at foretage videnskabelige studier af, isolere effekten af massagens virkninger eller afgøre/måle, hvorvidt disse altid optræder. Endvidere at dokumentere, at massage virker med ensartet effekt på alle. Massage er dog bredt anerkendt, anvendt af sportsfolk, behandlere og almindelige mennesker med gode erfaringer. 

Anvendt efter forskningens anbefalinger, og med rette formål, er massage et godt redskab, der kan gavne helbred og livssundhed på mange måder.

Læs også om virkningen af behandlingsformen triggerpunktterapi, der kan have beslægtede virkninger.

Læs desuden mere om massagens virkninger og værdifuldheder ved massage samt om myter inden for massagefeltet.

Fysiurgisk massage benyttes ofte ved følgende komplikationer 

 • Spændingshovedpine og migræne (pande og tindinger etc.)
 • Manglende mentalt overskud
 • Kæbespændinger (typisk underkæbe)
 • Generelle nakke- og skuldergener
 • Hold i nakke, lændehold og generelle muskelspændinger i ryggen
 • ”Museskader” (fingre, håndled, underarm, overarm og skulder)
 • Generel smertelindring ved asymmetrisk/uhensigtsmæssig kropsholdning

På hvilke områder af kroppen kan du få fysiurgisk massage?

 1. Ansigt og hårbund
 2. Nakke- og halsregion
 3. Skuldre (skulderbuen, områder på og omkring skulderbladet)
 4. Arme (inklusiv fingre, hænder, under- og overarm)
 5. Ryg (øvre ryg og lænderyg)
 6. Brystmuskulatur
 7. Mavemuskulatur (overfladiske såvel som dybtliggende mavemuskulatur)
 8. Ben (inklusiv fødder, ankler, underben, knæ, for- og baglår, ballemuskulatur)

Hvilke reaktioner kan du opleve efter massage?

 • Bedre søvn
 • Følelse af at blive opkvikket
 • Følelse af lethed og afslappelse
 • Gradvis smertereduktion eller smertelindring
 • Lokal ømhed i muskulaturen på områder, der har været masseret. Forsvinder typisk efter 1-3 dage
 • Træthed/døsighed/tunghed i kroppen
 • Tilstoppet næse
 • Eventuel let og kortvarig svimmelhed 
 • Eventuel hyppigere vandladning
 • Tørst. Det kan i så fald være en god idé at drikke vand efter en omgang massage. Drik vand, hvis du føler dig tørstig

Reaktioner på massage er både naturlige, individuelle reaktioner og oftest udtryk for, at kroppen er i færd med at tilpasse sig virkningen af massagen for at opnå bedre balance. 

Læs også om hvordan du kan kende forskel på en naturlig reaktion i forhold til en negativ reaktion af massagebehandling.

For en nuanceret og kritisk gennemgang af massagens mange tekniske forhold, herunder reaktioner og kontraindikatorer, vil jeg varmt anbefale dig at læse:

 • Lærebog i Massage af Nanna Linde, Munksgaard, 2016 (3. udgave).
 • Massage – udførelse og virkning i et videnskabeligt perspektiv af Berit Heir Bunkan og Cathrine Mellbye Schultz, Gads Forlag, 2010.

Desuden et af de førende websites hvad angår massage og smertevidenskab, PainScience.com