Velværemassage dækker over andet og mere end en personlig luksuspleje. Det er et eminent værktøj til at skabe en vedvarende selvkontakt, mærke egne behov og fastholde en forebyggende livsomsorg, hvor krop og sind holdes i kontinuerlig balance.

Nogle mennesker tror, at de udelukkende har brug for en kraftigere, mere hårdhændet massage for at reducere forskellige smertesymptomer. Dette behøver dog ikke altid at være tilfældet og kan afhænge af adskillige faktorer, nogle mere subtile end andre.

Eksempelvis kan bagvedliggende årsager af psykisk karakter være en medvirkende faktor ved oplevede muskulære smertetilstande. Muskulære spændinger kan have mange årsager, hvor nervesystemet kan spille en stor rolle.

Velværemassage er kendetegnet ved:

 • Relaxation (afslapning) og afspænding – psykisk, såvel som fysisk – hvor krop og nervesystem afspændes gennem en rolig bearbejdning af muskler, hud og bindevæv
 • Fokus på genetablering af selvkontakt og kropsfornemmelse gennem behagelig berøring samt proprioceptiv stimulering. Massagen forløber i et roligt tempo med gentagende, blide bevægelser
 • Massagen gør brug af effleurage, langsgående strøg. Manuelle tryk og smertefremkaldende teknikker udelades. Bevægelserne målrettes mod at skabe størst mulig neurologisk afspænding

Om velværemassage

I velværemassagen er der hovedsageligt fokus på nedre og øvre ryg, hvor der anvendes enkle massageteknikker. Ansigts- og hårbundsmassage, eventuel massage af hænder og fødder, kan også naturligt indgå ved denne massage. Indholdet af velværemassagen kan tilpasses dine ønsker.

Afslappende musik anvendes for at forstærke effekten af massagen.

Jeg tilstræber sparsom eller ingen dialog under selve massagen for at fremme den beroligende effekt i nervesystemet.

Mulige virkninger af velværemassage

 • Fornyet energi
 • Mentalt overskud og fokus
 • Kropslig velvære og nydelsesfuld oplevelse
 • Bedre selvkontakt og kropsfornemmelse via stimulering af proprioceptive sanseceller
 • Bedre kontakt til følelsesliv og behov
 • Personlig udvikling gennem øget bevidsthed og selverkendelse
 • Afspændt muskulatur og generel smertelindring
 • Generel afstresning af nervesystemet – sænkning af f.eks. cortisolniveauet (stresshormon)
 • Reduktion og forebyggelse af psykiske symptomer som angst og depression
 • Stresshåndtering
 • Forbedring og stabilisering af blod- og lymfecirkulation
 • Sænkning af blodtryk og puls
 • Bidrag til normalisering af åndedræt
 • Bedre søvn

Læs endvidere blogindlæggene Massagens værdifuldheder og Virker massage – og hvordan?, hvor jeg uddyber massagens forhold til især berøring og psykologiske tilstande.

Der hersker desværre stadigvæk en del misforståelser og forbehold i forhold til massage, også i forhold til, hvor kraftig massage bør være, før denne er virkningsfuld, hvorfor mange antageligt fravælger det jeg benævner som velværemassage af samme grund.

Det er således vigtigt at oplyse om at massagebehandling ikke kun er et spørgsmål om hvor kraftfuldt massagen har været. At der er mere til massage end som så.

Herudover vil jeg anbefale dig at læse indlæggene Myter om massage samt Massage og berøring – eksempler fra hverdagen, og Massage, proprioception og berøring.